Carpooling, wspólne podróżowanie samochodem a odszkodowanie

Czy kierowca zapłaci odszkodowanie?

Wspólne podróżowanie samochodem tzw. „carpooling”. Czy wspólny przejazd jest bezpieczny?

Relikt PRL-u tj. książeczka autostopowicza wraca do łask w nowej formie cyfrowej, pod określeniem „carpooling”.

W swoich samochodach coraz więcej kierowców udostępnia miejsce. Z pewnością należy uważać kogo zabieramy. Na chwilę obecną dużym zagrożeniem są imigranci, którzy mogą przebywać na terenie Unii Europejskiej nielegalnie. Należy pamiętać, iż za przemyt ludzi grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Czy wspólny przejazd jest bezpieczny?

 carpooling

  • Ubezpieczenie podczas wspólnego podróżowania

W razie wypadku ewentualne szkody wyrządzone pasażerowi, pokrywa ubezpieczyciel kierowcy. Jeśli podróżujący będzie miał inne roszczenia, pokrywa je polisa ubezpieczeniowa OC kierowcy.

Jeśli kierowca nie złamie przepisów, odszkodowanie zapłaci ubezpieczyciel. Sytuacja ta obowiązuje w przypadku zasady winy oraz zasady ryzyka. W przypadku, kiedy kierowca był winny i nie działa zgodnie z prawem – ubezpieczyciel ma prawo wnioskować do kierowcy o zwrot wypłaconych pieniędzy za odszkodowanie.

  • Odpowiedzialność kierowcy za pasażera

  1. Zasada winy – określona w polskim systemie prawnym, jest jedyną, która obowiązuje w przypadkach „odpowiedzialności za pasażera”. Oznacza ona, iż osoba winna zdarzenia jest zobowiązana do naprawienia wyrządzonej szkody. Jeśli sprawcą zdarzenia będzie osoba trzecia- analogicznie do wyżej przedstawionej sytuacji, jest zobowiązana do zadośćuczynienia. Zasada winy związana jest z przewozem nieodpłatnym.
  2. Zasada ryzyka – jest to domniemanie o winie kierowcy. Siłą rzeczy- w prowadzenie samochodu jest wpisane ryzyko. To kierowca ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, nawet jeśli są one nieumyślne. Oznacza to, że kierowca musi udowodnić, iż nieszczęśliwe zdarzenie był niezamierzone, co pozwoli na zwolnienie go z odpowiedzialności. Zasada ryzyka związana jest z przewozem odpłatnym

Transport to temat rzeka, popularnie jest nazywany „nerwem gospodarki”. W symbiozie z „transportem” funkcjonuje pojęcie ubezpieczenia. Każdy kierowca wie, że musi posiadać OC – jest ono obowiązkowe, a za jego brak grożą wysokie kary finansowe. Ważnym ale już nie obowiązkowym jest ubezpieczenie AC. Jeśli wiemy, że nie będziemy podróżowali sami, powinniśmy wykupić ubezpieczenie NW (chroni członków podróży). Podpisując umowę z ubezpieczycielem warto zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy, celem uniknięcia przykrych niespodzianek. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

  • wysokość ubezpieczenia
  • jego zakres
  • kiedy koszty pokryje ubezpieczyciel

Zawierając uczciwe ubezpieczenie, kierowcy nie powinni się obawiać ponoszenia kosztów. Ewentualne roszczenia wobec kierowcy, pokrywa polisa OC.

Nieuczciwego ubezpieczyciela zawsze możemy zaskarżyć do sądu albo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych – rządowa strona

http://rzu.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-nnw

Możliwość wspólnego podróżowania, skutecznie może stłamsić strach przed konsekwencjami. Zawsze są dwie strony medalu – od nas zależy, która nas przekona. Najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek.