Przejazd ciężarówką w celu jej sprzedaży za granicy

ciezarowka (2)Przejazd ciężarówką w celu jej sprzedaży

Załóżmy sytuację, kiedy to przedsiębiorca wsiada za kierownicę swojej ciężarówki i jedzie do innego miasta po to, by ją sprzedać. Taki przejazd będzie traktowany jako przewóz na potrzeby własne. Za niezgłoszenie pojazdu do zaświadczenia nie ma sankcji, aczkolwiek przewóz ten musi spełniać pewne warunki:

– przede wszystkim pojazd musi być prowadzony przez przedsiębiorcę lub jego pracowników;

-przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami;

– pojazd jest własnością przedsiębiorcy lub został przez niego sprzedany (kupiony, wynajęty, wydzierżawiony);

– przewóz nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Polska a UE

Jeżeli przewóz odbywa się po terytorium naszego kraju przewoźnik nie potrzebuje zaświadczenia. Natomiast, jeśli przewóz staje się przewozem międzynarodowym, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić się do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w Warszawie o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie wydawane jest na czas nieokreślony. Przedsiębiorca otrzymuje wypis na dany pojazd. Wypis powinien być w pojeździe podczas wykonywania przewozu. Obowiązek posiadania zaświadczenia jest wymogiem krajowym. Na terytorium UE nie ma konieczności posiadania tego dokumentu, ale należy mieć dokumenty, z których będzie wynikać, że przewóz nie jest transportem drogowym, a przewozem na potrzeby własne.