Co to jest umowa AETR?

Umowa AETR dotyczy pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Powstała po to, by określić:

– minimalny wiek kierowcy:

– 18 lat dla pojazdów z naczepami, przyczepami o DMC nie większej niż 7,5 tony;

– 18 lub 21 lat w przypadku innych pojazdów, jeśli posiada świadectwo kwalifikacji zawodowych;

– 21 lat dla transportu drogowego pasażerów,

 

– czas prowadzenia pojazdu:

– maksymalny czas jazdy w ciągu dnia to 9 godzin,

– maksymalny czas jazdy bez przerwy – 4,5 godziny,

 

– przerwy:

– po maksymalnie 6-ściu dziennych okresach prowadzenia pojazdu – tydzień odpoczynku,

– dzienny odpoczynek co najmniej 11 kolejnych godzin,

– 45 minut bądź oddzielne okresy co najmniej po 15 minut,

 

– obowiązek używania i kontroli urządzenia kontrolnego.

 

Umowa AETR jest stosowana w wielu krajach, z których część nie jest członkiem Unii Europejskiej (Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Austria, Szwecja, Polska, Norwegia, Dania, Grecja, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Białoruś, Estonia, Jugosławia, Łotwa, Mołdawia, Chorwacja, Rosja).