Co zrobić z mandatem z fotoradaru?

mandat

Odwołanie od mandatu, oświadczenie

Kiedy otrzymujemy pocztą mandat za wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar powinniśmy przede wszystkim wypełnić formularz GITD, który otrzymaliśmy wraz z mandatem i odesłać w ciągu siedmiu dni. Można też napisać odwołanie.

W jaki sposób wypełnić formularz?

Oświadczenie nr 1

Jest to oświadczenie, które powinno zostać wypełnione przez osobę kierująca pojazdem w momencie, kiedy doszło do wykroczenia. Według tego oświadczenia do wyboru mamy dwie opcje: można przyznać się do winy przyjmując mandat u punkty karne na siebie, można też odmówić jego przyjęcia, w tym przypadku należy jednak liczyć się z tym, że w przypadku wyroku sądu kara nałożona za złamanie przepisów wyniesie pięć tysięcy złotych.

Oświadczenie nr 2

Powinien uzupełnić właściciel pojazdu, który wskazuje kto korzystał z jego pojazdu, komu go powierzył do kierowania lub używania

Oświadczenie nr 3

Jest to oświadczenie przeznaczone do właściciela pojazdu, który nie wskazuje, komu powierzył swój pojazd. W tym przypadku możemy przyjąć mandat płacąc przy tym grzywnę w maksymalnej wysokości 500 zł, ale unikamy przy tym otrzymania punktów karnych lub odmówić przyjęcia – wówczas sprawa trafia do sądu.

Jest to bardzo ważne, gdyż w formularzu przesłanym wraz z mandatem wypełniamy tylko jedno oświadczenie opisując zaistniałą w czasie wykroczenia sytuację. W pozostałej części formularza, która dotyczy sprawcy wykroczenia, podajemy jego dane, PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i dane dotyczące prawa jazdy.

Karę uiszczamy na wskazane konto bankowe, mamy na to 180 dni, po tym czasie sprawa automatycznie trafia do sądu.

Jeśli odmawiamy przyjęci mandatu i kierujemy sprawę do sądu, to musimy raczej liczyć się z potrzebą posiadania jasnych dowodów świadczących o braku winy z naszej strony. Jeśli chodzi nam jedynie o przepychankę z organami kontrolującymi, to należy mieć na uwadze, że sąd w wyniku braku dowodów, może podwyższyć wysokość grzywny nawet do pięciu tysięcy złotych.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku do użytku ma zostać oddany serwis, na którym po zalogowaniu się będzie można obejrzeć materiały z fotoradaru powiązane z rejestracją naszego pojazdu. Będzie to rozwiewać wszelkie wątpliwości, zwłaszcza gdy pojazdem kierował pracownik firmy.

A propos mandatów wręczanych na podstawie zdjęć z fotoradarów toczy się dyskusja o słuszności ich wystawienia, kiedy GITD nie ma pewności, kto pojazd prowadził, a tym samym był sprawcą wykroczenia (np. gdy zdjęcie jest robie od tyłu pojazdu). W takim wypadku można nie odsyłać uzupełnionych formularzy, tylko wystosować do odpowiedniego organu wniosek o umorzenie kary.

Wzór takiego pisma można znaleźć chociażby tutaj: http://odwolaniemandatu.yanosik.pl/generator-wnioskow