Czy można nie płacić podatku za auto, jeśli się go nie używa?

podatekNie.  Nie ma takiej możliwości, by nie płacić podatku za auto, które nie zostało wyrejestrowane. Niezależnie więc od tego, czy samochód został skradziony, jest niesprawny technicznie, został sprzedany na złom, wywieziony z kraju, czy zutylizowany, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek. Musi go płacić do momentu, gdy wydział komunikacji nie wyda decyzji uchylającej rejestrację pojazdu. Jeśli więc zdarzy nam się sytuacja, kiedy to po prostu z jakiegoś powodu nie będziemy mogli używać samochodu, nie możemy zapomnieć o tym, iż ciągle obowiązuje nas zapłacenie podatku od środków transportu.

Zgodnie z art. 9.5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych: „Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono”. (Obowiązkowi podatkowemu podlegają też bowiem posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu).