Czy można obronić się przed wypłaceniem ryczałtu kierowcy?

Choć dyskusja na temat wypłaty ryczałtów kierowcom śpiącym w kabinie pojazdu zdaje się być odległa, to jednak nie milknie echo, które niesie za sobą wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku.

kierowca ryczalt pozwy

Aktualny stan pozwów

Tak jak przypuszczali specjaliści, do sądów wpłynęło wiele pozwów kierowców, którzy żądają, najczęściej od swoich byłych pracodawców wypłacenia zaległych ryczałtów i diet. Przypomnijmy, że kierowca może domagać się wypłaty ryczałtu za ostatnie trzy lata. Eksperci przestrzegali przed bankructwem firm transportowych, gdyż jedno roszczenie kierowcy mogło równać się wypłaceniu mu jednorazowo kwoty w wysokości nawet 50 000 złotych.

Niezbędna dokumentacja

Jednak składane przez kierowców pozwy wskazały na nieudolność zatrudnianych kierowców, którzy ochoczo kierowali sprawy są sądy licząc na dość spory przypływ gotówki. To, czy będą mieli gdzie pracować w danym momencie się nie martwili. Jak wskazują jednak radcy prawni reprezentujący w sądach przewoźników kierowcy nie są w stanie okazać się liczbą przejechanych godzin, wskazania ile dni i nocy spędził na zagranicznych wyjazdach. Oczywiście kierowcy składając wniosek do sądu, to swojego pracodawcę zobowiązują do przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów, które pozwolą określić wysokość ryczałtu, który powinien zostać wypłacony.

Przygotowania pracodawców

Obecnie korzystanie przez przedsiębiorstwa z oprogramowań pozwalających na skrupulatne zliczanie ilości przejechanych godzin, rozliczenia diet i ryczałtów, pozwala przewoźnikowi w sądzie okazać się wiarygodnymi dokumentami, które poświadczone przez notariusza stają się istotne w sprawie i umożliwiają uczciwe rozpatrzenie pozwu kierowcy wskazując bardzo konkretne liczby wyjazdów. To duży plus, który sprawia, że kierowca nie jest w stanie wymusić wyższej kwoty, niż ta, która mu faktycznie przysługuje. Czy można użyczyć licencji transportowej?

Co może zrobić zatrudniający

W kwietniu 2015 roku po licznych działaniach i naciskach środowisk związanych z branżą TSL Trybunał Konstytucyjny przyjął ostatecznie skargę na przepisy, które pozwalają kierowcom rościć sobie prawo do otrzymania wynagrodzenia w formie ryczałtu i diet za podróż zagraniczną.

W wyniku tej sytuacji każdy przewoźnik ma prawo złożyć wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wypłaty ryczałtów do momentu rozstrzygnięcia skargi przez Trybunał Konstytucyjny. Daje to z pewnością choć trochę wytchnienia przewoźnikom.