Czy zamiast świadectwa ATP wystarczy tabliczka?

Umowa ATP od dnia jej opublikowania w 1984 roku była zmieniana kilkukrotnie. Jednak zmiany nie zostały przetłumaczone na język polski. Ich zapisy możemy przeczytać w języku niemiecki, francuskim i rosyjskim. Musimy pamiętać, że choć nie znajdziemy zapisów zmian w naszym ojczystym języku, to są one wiążące również dla polskich organów. Obecnie obowiązek posiadania w pojeździe aktualnego świadectwa ATP (lub kopii) nie ma charakteru bezwzględnego. Wystarczy, że kierowca okaże aktualną tabliczkę znamionową ATP umieszczoną na stałe na pojeździe. Jeżeli kierowca zostanie zatrzymany do kontroli nie ma obowiązku pokazywania świadectwa. Problemy mogą zacząć się dopiero wtedy, gdy kierowca pokaże świadectwo, które nie będzie zgodne z tabliczką. Kontrolujący muszą w takiej sytuacji zweryfikować bowiem ważność dokumentów. Kara za wykonywanie przewozu niezgodnego z przepisami ustawy lub umową narodową wynosi 8 000zł.