Co grozi za jazdę po pijaku 2015?

jazda po pijaku

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu i piratów drogowych

Posłowie uchwalili niedawno zmianę przepisów w ramach nowelizacji Kodeksu karnego. Zmiany w Kodeksie oznaczają min. nowe, wyższe kary dla prowadzących po alkoholu, piratów drogowych, którzy przekraczają dozwoloną prędkość oraz kierujących bez uprawnień. Inicjatorem zmian w prawie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nowelizacja ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz pomóc w walce z pijanymi kierowcami i piratami drogowymi; czy jednak tak się stanie?

 

Zmiana przepisów przyjęta przez Sejm

Sejm RP 06 stycznia 2015 r. przyjął nowelizację Kodeksu karnego, zakładającą znaczne zaostrzenie kar dla kierowców łamiących obowiązujące prawo. Nowe przepisy poparło 286 posłów. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw.

 

Efektywniejsza walka z pijanymi kierowcami oznacza:

  • wprowadzenie wyższych kar finansowych dla osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu; od teraz sąd będzie zasądzał nawiązki lub świadczenia pieniężne na rzecz poszkodowanych w wysokości 5 tys zł za jazdę po pijanemu (od osób skazanych po raz pierwszy) oraz min 10 tys. zł dla recydywistów,
  • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dla kierowców uczestniczących w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwości mimo uprzedniego skazania za to samo przestępstwo (odstąpienie od dożywotniego orzeczenia środka karnego może nastąpić jedynie w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami),
  • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od 3 do lat 15 dla sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • obowiązek zainstalowania w samochodzie blokady alkoholowej tzw. „alcolock” dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (uniemożliwia ona uruchomienie działania silnika samochodu w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.).

 

Dodatkowo w staraniach o zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ustawie przyjęto że:

  • kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym stracą prawo jazdy na trzy miesiące (prawo jazdy ma prawo odebrać bezpośrednio kontrolujący policjant). Jeśli osoba po odebraniu prawa jazdy będzie nadal prowadzić samochód, okres na jaki zatrzymane zostało prawo jazdy będzie przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku kolejnego przewinienia tego typu uprawnienia do kierowania pojazdem zostaną cofnięte dożywotnio,
  • uprawnienia do prowadzenia pojazdami na okres 3 miesięcy utracą także kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę pasażerów (o dwie osoby więcej niż wskazano w dowodzie rejestracyjnym),
  • zmianie kwalifikacji ulega czyn prowadzenia samochodu bez uprawnień po ich odebraniu przez sąd; do tej pory było to traktowane jako wykroczenie, od teraz będzie to przestępstwo, za które grozi kara 2 lat więzienia,
  • istnieje ponadto możliwość podawania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sądu.

Posłowie PiS chcieli aby przepisy w tym względzie były jeszcze ostrzejsze; min. domagali się sądowej konfiskaty samochodu nietrzeźwego kierowcy oraz chcieli aby wobec nietrzeźwych nie wolno było orzekać kar w zawieszeniu.

 

Podsumowując

Pakiet propozycji mających na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami wynika bezpośrednio z ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Od czasu uchwalenia kodeksu w 1997 r. jest to najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca zasad wymiaru kary oraz hierarchii kar.

 

Informacja za www.ms.gov.pl, www.tvp.info.pl,