Jak zabezpieczyć się przed nielegalnymi emigrantami?

Jak zabezpieczyć się przed nielegalnymi emigrantami?

emigranci ciezarowka

Uchodźcy to prawdziwa zmora dla przewoźników i kierowców udających się do Anglii. Osoby, które chcą nielegalnie przekroczyć granicę próbują dostać się do ciężarówek i w nich znaleźć się w Anglii. Niestety na nic zdadzą się tłumaczenia kierowcy i przewoźnika, że nie mieli pojęcia o obecności nielegalnych emigrantów, kiedy kontrola wykaże, że przewozili uchodźców.

W związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi problemów przewoźników, brytyjskie władze opracowały system zabezpieczający pojazdy przed uchodźcami, na który składa się:

  • Pisemna instrukcja obsługi znajdująca się w pojeździe i będąca na jego stałym wyposażeniu oraz solidne urządzenie zabezpieczające pojazd oraz przestrzeń do załadunku
  • Szkolenie kierowców, jak korzystać z urządzenia zabezpieczającego
  • Wyposażenie kierowców w listę kontrolną
  • Sprawdzenie czy kierowca postępuje zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji
  • Na kierowcę powinien zostać nałożony obowiązek zapoznania się z kodeksem postępowania w przypadku zetknięcia się z nielegalnymi emigrantami
  • Uczulenie kierowcy, że nawet w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinien niezwłocznie kontaktować się do organów kontroli granicznej

Warto wiedzieć, że jeśli pojazd nie będzie zabezpieczony zgodnie z wymogami, wówczas władze brytyjskie stwierdzając obecność pasażerów na gapę mogą nałożyć grzywnę nawet do dwóch tysięcy funtów za każdą znalezioną osobę. Ukarany może zostać kierowca, właściciel, a także osoba wynajmująca pojazd.

W momencie przekroczenia granicy i wjazdu na teren Wielkiej Brytanii, kiedy kierowca stwierdzi obecność nielegalnych emigrantów, nie powinien on pod żadnym pozorem wychodzić z pojazdu i podchodzić do uchodźców. Jedyne, co powinien zrobić, to skontaktować się z lokalną jednostką policji (numery powinny znajdować się przy instrukcji). Po takim zgłoszeniu policja poinformuje straż graniczną. Po takim incydencie kierowca oraz właściciel firmy mogą otrzymać pismo z prośbą o system zabezpieczający na dzień jego zajścia.

Ponadto kierowca po znalezieniu uchodźców w pojeździe może zostać przesłuchany, ma od jednak prawo do odmowy składania zeznań i opuścić przesłuchanie (warto by o tym wiedział). Przesłuchanie dotyczy systemu zabezpieczającego, który był używany w momencie znalezienia uchodźców.

Jeśli organy kontrolne zadecydują o nałożeniu kary, wówczas kierowca otrzyma formularz, w którym zawarta będzie wysokość grzywny. Na jej zapłacenie przewiduje się 60 dni, istnieje oczywiści możliwość odwołania się, co powinno nastąpić w ciągu 28 dni wypełniając formularz wyjaśnieniami i odsyłając go na wskazany adres.