Jakie badania dla kierowcy?

badanie kierowców

Obowiązkowe badania kierowców

Praca kierowcy w transporcie drogowym nie należy do łatwych. Nie dość, że obwarowana wieloma przepisami, to dodatkowo kierowca narażony jest na wiele czynników niebezpiecznych podczas wykonywania swoich obowiązków. Z tego też powodu ważne jest, by zawód kierowcy wykonywały osoby w pełni do tego przygotowane i zdolne sprostać wymaganiom pracodawcy.

Ważne chociażby przez wzgląd na bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkich jego uczestników jest skierowanie kierowcy na rzetelne badania lekarskie.

Na opiekę zdrowotną pracowników, w tym także kierowców składają się trzy rodzaje badań lekarskich:

  • wstępne, którym podlegają wszystkie nowo zatrudniane osoby, wyjątek stanowią te, które są ponownie zatrudniane u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko
  • okresowe, które są wykonywane po upływie określonego w przepisach czasu od ostatnich badań profilaktycznych, w przypadku kierowców powinny odbywać się, co pięć lat, do momentu ukończenia przez kierowcę sześćdziesięciu lat i co trzydzieści miesięcy powyżej sześćdziesiątego roku życia.
  • kontrolne, na które kierowane są wszystkie osoby, które wracają do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą, która trwała ponad 30 dni

Pierwsze badanie lekarskie jest wykonywane jeszcze przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej dla kierowcy i jest potwierdzeniem ukończenia kwalifikacji.

To na pracodawcy ciąży obowiązek skierowania pracownika na badania profilaktyczne, a także wskazywanie w treści takiego skierowania informacji, które mają wpływ na zakres badań. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia czynniki, jak chociażby u kierowców zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych. Co więcej w takich przypadku pracodawca powinien wskazać aktualne wyniki badań i pomiarów wszystkich szkodliwych dla zdrowia czynników.

Należy także pamiętać, że według obowiązujących przepisów kierowca, od którego wykonywanie pracy wymaga pełnej sprawności psychoruchowej oprócz badania wstępnego, które wykonuje lekarz orzekający powinien zostać także skierowany na badania specjalistyczne, czyli:

  •  badania okulistyczne
  •  badania neurologiczne
  •  testy sprawności psychoruchowej, które wykonuje psycholog

Lekarz medycyny pracy może ponadto zlecić rozszerzenie badań o tak zwane psychotesty. Warto w tym momencie zauważyć, że każdy kierowca zawodowy, który wykonuje przewozy drogowe podlega badaniom psychologicznym, które są przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

Badania okulistyczne kierowców

W ramach pełnienia obowiązków kierowcy, każdy taki pracownik ma obowiązek przejścia badań okulistycznych. Dotyczy to posiadających prawo jazdy kategorii AM, A, A1,A2, B, B1, B+E oraz T po rocznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii.

W przypadku osób posiadających prawo jazdy kategorii C1, C, C1+E, D1, D, D1+E, D+E pracodawca osobę, którą zatrudnia na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe jest zobowiązany wysłać na dodatkową konsultację okulistyczną, badanie z widzenia zmierzchowego, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast. Obowiązek wykonania powyższych badań istnieje od czterech lat i, co warto zauważyć, dotyczy zarówno samych pracowników, jak i osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku kierowcy.