Jest porozumienie z Rosją w sprawie zezwoleń

Jakie zmiany udało się wprowadzić w porozumieniu z Rosją?rosja wprowadza nawą opłatę

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Polski Rząd wielokrotnie prowadził rozmowy dwustronne ze stroną rosyjską w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych na terenie Federacji oraz struktury i wielkości kontyngentu zezwoleń na 2016 r. Do tej pory nie udawało się jednak wypracować żadnego wspólnego stanowiska w kluczowej kwestii. Konsekwencją braku porozumienia było wygaśniecie ważności zezwoleń na przewóz towarów z 2015 r. dla obu stron. Polscy przewoźnicy mogli jeździć do Rosji tylko na podstawie specjalnych międzynarodowych zezwoleń (EKMT). Na niedawnym spotkaniu w Moskwie przedstawiciele rządów Polski i Rosji zawarli w końcu tymczasowe porozumienie, które ma obowiązywać póki co do 15 kwietnia. Oznacza to, że ruch ciężarówek między Polską a Rosją znów zostanie wznowiony.

 

Kryzys w relacjach Polsko-Rosyjskich

Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych między stroną polską a rosyjską została podpisana w 1996 r. Uzgodniono wówczas zasady wymiany zezwoleń na przewóz towarów. Od tamtej pory co roku oba kraje prowadziły rozmowy w sprawie określenia i wydania zharmonizowanej liczby formularzy dotyczących przewozu towarów między dwoma krajami lub tranzytu przez ich terytoria. Mimo wcześniejszych porozumień od lat narastały problemy między Polską a Rosją w sferze transportu; konflikty dotyczyły jednak zawsze wyłącznie liczby zezwoleń, a nie zasad ich wydania.

Również w ostatnim czasie władze transportowe Rosji i Polski nie zdołały porozumieć się w kwestii liczby pozwoleń dla swoich przewoźników na 2016 rok. Wszystko zaczęło się z początkiem 2015 r., kiedy to Mokwa zdecydowała się zmienić reguły i jednostronnie zmniejszyła liczbę zezwoleń ważnych na swoim terytorium. Jednocześnie w Federacji weszła w życie nowa ustawa nr 362 o kontroli przewozów drogowych, która spowodowała, że wiele przewozów wykonywanych dotychczas przez polskich przewoźników nie może być realizowanych na podstawie ustalonych wcześniej przepisów (nowe przepisy zmieniły znaczenie pojęcia przewozu na rzecz kraju trzeciego). Przepisy wykonawcze do tej ustawy według polskiego ministerstwa są sprzeczne zarówno z międzynarodowym prawem przewozowym, jak i samą umową międzyrządową z 1996 r. Ponadto w grudniu 2015 r. ograniczono też przewozy tranzytem przez terytorium Rosji produktów objętych rosyjskim embargiem.

Polskie TIR-y wrócą do Rosji

W końcu po wielu trudnych i skomplikowanych negocjacjach w dniach 18 – 19 lutego 2016 r. w Moskwie odbyło się kolejne Posiedzenie Polsko – Rosyjskiej Komisji Mieszanej, które w końcu zostało zakończone podpisaniem tymczasowego porozumienia. Ustalono, że strona polska otrzyma 10 tys. zezwoleń uniwersalnych (dwustronnych i tranzytowych) i 10 tys. zezwoleń Rosja – kraje trzecie, które będą jednak ważne tylko do 15 kwietnia br. Stronie rosyjskiej będzie przysługiwać 19,5 tys. zezwoleń ogólnych i 500 zezwoleń na przewozy z/do krajów trzecich. Rosja ma także dokonać zmian w rozporządzeniach do ustawy 362, które będą korzystne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Do 15 kwietnia możliwe będą negocjacje w sprawie kontyngentu zezwoleń obowiązujących do końca roku 2016.

Podsumowując

Rozmowy z udziałem wiceministrów odpowiedzialnych za transport Polski i Federacji Rosyjskiej w końcu przyniosły czasowe rozwiązanie dotyczące zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i rosyjski wiceminister transportu Nikołaj Asauł podpisali właśnie porozumienie, które pozwoli wznowić przewozy drogowe między Polską i Rosją. Do 15 kwietnia Rosja ma także zmienić część regulacji prawnych, które wcześniej uderzyły w nasz transport.

Ruch ciężarówek między Polską a Rosją powinien zostać wznowiony od 22 lutego. Polska liczy jednak na porozumienie długoterminowe, które sprawi, że w przyszłości tego typu sytuacje nie powtórzą się już więcej. Czy tak się stanie, pokaże czas.

Więcej na: www.zmpd.plwww.wyborcza.biz.pl