Kiedy można poruszać się pojazdem bez tachografu?

Jazda bez tachografu?

jazda bez tachografu

Nie wszyscy wiedzą, że istnieją wyjątki dotyczące rejestracji czasu pracy kierowców, a co za tym idzie brak konieczności instalacji i używania tachografu.

Dotyczy to m.in.:

 •  pojazdów do przewozu osób na linii regularnej, o długości trasy do 50 km;
 •   pojazdów specjalistycznych używanych do celów medycznych;
 •   pojazdów specjalistycznych pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
 •   pojazdów poddawanych próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji
 •  pojazdów lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy – dotyczy wyłącznie przewozów wykonywanych prywatnie, niezwiązanych z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.
 • pojazdów użytkowych o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niezarobkowych przewozów osób lub rzeczy.

Dodatkowo Unia Europejska dopuściła możliwość wyłączenia przez państwa członkowskie rejestrowania czasu pracy kierowcy innych kategorii przewozów. Polska przyjęła wszystkie te wyłączenia, m.in.:

 •  pojazdy będące własnością organów publicznych lub wynajmowane przez nie bez kierowcy, w celu wykonywania przewozów drogowych, które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw transportowych;
 •  pojazdy używane lub wynajmowane bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa;
 • operatorów do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, pojazdy takie są używane wyłącznie w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy;
 • pojazdy używane do przewozu rzeczy w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o dopuszczalnej masie całkowitej, wraz przyczepami lub naczepami, nieprzekraczającej 7,5 tony;
 • pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów w celu uzyskania prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem że nie używa się ich do zarobkowego przewozu rzeczy lub osób;
 • specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek;
 • pojazdami używanymi do przewozu odpadów lub tusz zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.