Kiedy należy sczytywać dane z tachografu?

przyczepaPrzewoźnicy  lub inne podmioty zajmujące się  przewozami drogowymi są zobowiązane pobierać dane z tachografu cyfrowego co najmniej raz na 90 dni, a z karty kierowcy co najmniej raz na 28 dni. UWAGA! Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to dane należy pobrać nawet wtedy, gdy nie upłynęło 90/28 dni.

 

Z TACHOGRAFU (za niepobranie grozi kara – 500zł za każdy pojazd)

Z tachografu należy pobierać dane również wtedy, gdy:

– przekazujemy pojazdu innemu kierowcy (niezależnie od tego czy na stałe, czy też okresowo),

– tachograf jest uszkodzony, działa wadliwie,

– wycofany z użytkowania został pojazd z tachografem cyfrowym,

– zawsze, gdy istnieje możliwość, że zapisane dane mogłyby zostać utracone.

 

Z KARTY KIEROWCY (za niepobranie grozi kara – 500zł za każdego kierowcę)

Z karty kierowcy pobieramy dane:

– przed ustaniem stosunku pracy kierowcy, przed rozwiązaniem umowy,

– gdy nasza karta utraciła ważność,

– na żądanie uprawnionych organów lub podmiotów,

– zawsze, gdy wystąpi możliwość, że dane zostaną utracone.