Kiedy należy wprowadzić regulamin pracy?

Stop_01_source Wolf Sondermann_900x600px_72dpi_RGBRegulamin pracy oraz wynagradzania należy wprowadzić i stosować wtedy, gdy w firmie zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników. Jeżeli nie zatrudniasz 20 pracowników, a uznasz to za dobre dla przedsiębiorstwa, regulaminy możesz wprowadzić. Osobno dla pracy i dla wynagradzania. Będą to więc dwa osobne dokumenty.

Po wprowadzeniu regulaminów, ich treści wejdą do treści umowy o pracę. Kodeks pracy nie przewiduje umieszczenia zasad wynagradzania w obwieszczeniu lub ogłoszeniu. Możesz oczywiście ustalić system i rozkład czasu pracy oraz okres rozliczeniowy w formie obwieszczenia wtedy, gdy nie zatrudniasz 20 pracowników. Pracownik powinien zapoznać się z treścią obwieszczenia i potwierdzić ten fakt na piśmie, które dołączysz do jego akt osobowych.

Jeśli prowadzisz firmę transportową i zatrudniasz właśnie dwudziestego pracownika, twoim obowiązkiem jest sporządzenie dwóch regulaminów: pracy oraz wynagradzania.