Kiedy nowe tachografy, 2017?

Od 2017 roku pojazdy będą musiały zostać wyposażone w inteligentne tachografy. Na czym polega ich innowacyjność?

techo

Mówiąc transport drogowy władze Unii Europejskiej myślą – bezpieczeństwo, dlatego też cały czas dążą do zmniejszania ryzyka wypadków na europejskich drogach. Jednym ze sposobów ma być wprowadzenie do użytkowania „inteligentnego” tachografu. Jak się okazuje, te dotychczas obowiązujące nie do końca spełniają swoją rolę, gdyż nie dość dostatecznie kontrolują ludzki czynnik w trakcie przewozu, który jest przecież najczęstszą przyczyną kolizji na drogach.

Kiedy w styczniu bieżącego roku dyskutowano o zmianie urządzeń rejestracyjnych, europoseł Andrej Plenković podał, że obecnie w Europie jest zainstalowanych około sześciu milionów tachografów, z czego jedna czwarta danych jest sfałszowana.

Nowe urządzenie ma ostatecznie wyprzeć z użytkowania tachografy analogowe i cyfrowe. Parlament Europejski zakłada, że nastąpi to w ciągu 15 lat od momentu instalacji pierwszego takiego tachografu.

Innowacyjność nowych urządzeń rejestracyjnych ma polegać na podłączeniu do systemu naprowadzania przez satelitę oraz automatycznym nagrywaniu miejsca pobytu pojazdu, dzisiaj kierowcy wykonują taki wpis ręcznie.

Co jeszcze będzie charakteryzować nowoczesny tachograf:

  • Automatyczne mierzenie szybkości i dystansu.
  • Zapisywanie początku i końca trasy.
  • Bezprzewodowe przekazywanie danych.
  • Dane z tachografu zostaną automatycznie przekierowywane do inspektorów i właścicieli pojazdów.
  • Nagrywanie będzie się rozpoczynać po trzech godzinach stałej jazdy.
  • Sygnał satelitarny ma być bezpłatny.

Co ważne, wprowadzenie takich tachografów zobowiąże państwa europejskie do stworzenia kontrolerom możliwości dostępu do danych bezprzewodowych.

Kto poniesie koszty wymiany tachografów i jaka będzie ich cena? Tego nie wiadomo. Europosłowie zwracali uwagę, że przewoźnicy nie powinni być obciążani wymianą urządzeń, gdyż może to stanowić problem natury finansowej przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw. Jak będzie w rzeczywistości , czas pokaże.