Kiedy zarządzający transportem może uniknąć kary?

Jak manager transportu może uniknąć kary za naruszenie warunków transportu?

Na zarządzającym transportem ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Jeżeli nienależycie wypełni on swoje obowiązki lub naruszy warunki przewozu drogowego (nawet nieumyślnie), grozi mu kara w wysokości 2.000zł.

Bardzo duży wpływ na to, czy zarządzający transportem zostanie ukarany ma kierowca, a właściwe jego zeznania. Przykładowo: podczas kontroli okazuje się, że kierowca nie jest w stanie okazać wykresówek ani zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu za 3 dni z wymaganych 28. Jeżeli zezna on, że przez swoją nieuwagę zapomniał zabrać dokumenty z  firmy, prawdopodobnie zostanie ukarany mandatem w wysokości 500 zł i sprawa się zakończy. Natomiast jeśli kierowca stwierdzi, że nie otrzymał kompletu dokumentów od zarządzającego transportem dodatkowo zostanie wobec niego wszczęte postępowanie.

Ważnym jest jednak, by pamiętać, że w poszczególnych województwach stosowane są różne interpretacje przepisów, dlatego też ryzyko otrzymania kary za dane naruszenie może być większe lub mniejsze. Natomiast zawsze, gdy zeznania kierowcy i postępowanie udowodnią, że zarządzający transportem nie przyczynił się do naruszenia, nie ma zasadności karania go.