Kierowco, pamiętaj o wprowadzeniu w tachografie cyfrowym symboli państw

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia pracy ma znaczenie

  1. Jak prawidłowo dokonać wpisu?
  2. Częste błędy
  3. Sankcje karne
  4. Podsumowanie

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia pracy ma znaczenie

Każdy kierowca prowadzący pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy ma obowiązek wykonać w nim wpis kraju, w którym rozpoczyna i kończy swoją pracę. Ma to ogromny wpływ na analizę czasu pracy kierowcy, rozliczenie kosztów podróży służbowych oraz noclegów. W niektórych krajach brak dokonania takiego wpisu może wiązać się z grzywną.

  1. Jak prawidłowo dokonać wpisu?

Wszystkie autobusy i pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, wykorzystywane do przewozów drogowych muszą być wyposażone w tachograf cyfrowy. Jest to urządzenie, które rejestruje różne parametry – w tym przede wszystkim aktywność kierowcy (czas pracy, odpoczynek). Tachograf cyfrowy rejestruje większość danych automatycznie, jednak są pewne wyjątki, o których musi pamiętać każdy zawodowy kierowca. Do tych wyjątków należy wpis państwa, w którym kierowca rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy (dotyczy to także rozpoczęcia i zakończenia odpoczynku tygodniowego). Na tachografie należy zatem samodzielnie wpisać kod państwa lub wyszukać go z listy państw (np. PL, D, F, CZ). Obowiązek wprowadzenia w tachografie cyfrowym symboli państw rozpoczęcia i zakończenia jazdy wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 art. 34, ust.7.

Kierowca może dokonać takiego wpisu podczas wkładania i wyjmowania karty kierowcy z tachografu cyfrowego, a także manualnie, kiedy karta jest już załadowana w tachografie cyfrowym. W tym drugim przypadku kierowca musi jednak uważać aby nie spowodować naruszenia. Jeśli kierowca nie dokona wpisu we właściwym czasie (podczas trwania pauzy), tachograf naliczy zbyt krótki odpoczynek dzienny. Grozi za to mandat w wysokości 200 PLN. Zatem bardzo ważne jest aby rozpoczęcie pracy wprowadzić zaraz przed ruszeniem, a jej zakończenie zaraz po zatrzymaniu pojazdu. Jeśli kierowca nie zrobi wpisu zakończenia na koniec dnia, powinien zaczekać aż minie cała pauza i dokonać zakończenia przed ruszeniem następnego dnia (należy odczekać pauzę, zrobić  zakończenie, zrobić rozpoczęcie i dopiero ruszyć w trasę). Warto też pamiętać, że nie da się później uzupełnić wpisów kraju rozpoczęcia i zakończenia dziennego czasu pracy kierowcy żadnym zaświadczeniem ani wydrukiem. Obowiązku tego nie można zatem ignorować.

Uwaga!!! Kierowca nie wpisuje symboli państw, przez które jedynie przejeżdża (jeśli nie zaczął lub nie zakończył w nich okresu pracy).

  1. Częste błędy

Ale kierowca musi także pamiętać, że w niektórych państwach oprócz kodu kraju może być oczekiwane podanie regionu, w którym kierowca rozpoczyna i kończy swoją aktywność. Wynika to z Rozporządzenia nr 165/2014, które umożliwia państwom członkowskim wymaganie bardziej szczegółowych informacji od kierowców pojazdów związanych z działalnością transportową prowadzoną na terytorium danego państwa. Jest tak np. w Hiszpanii, gdzie kierowca jest zobligowany do określenia wspólnoty autonomicznej, w której się znajduje. Informacje na temat regionów umieszczane są przy drogach lokalnych na tabliczkach informacyjnych (tabliczki koloru pomarańczowego). Kody hiszpańskich regionów można znaleźć także w książce obsługi tachografu.

Również tam można odszukać całą listę kodów narodowych. Warto sprawdzić je przed wyjazdem w trasę w celu uniknięcia pomyłki. Zdarza się bowiem, ze kierowca popełnia błędy w oznaczeniu kraju. Dość częstym jest np. wprowadzenie symbolu FR (często jest to oznaczenie Wysp Owczych) zamiast F (na oznaczenie Francji). Jednak w niektórych tachografach Wyspy Owcze będą znajdowały się pod kodem FO (wszystko zależy zatem od producenta urządzenia).

  1. Sankcje karne

W Polsce brak dokonania wpisu nie skutkuje nałożeniem mandatu karnego, jednak będzie to traktowane jako naruszenie popełnione przez kierowcę. W Zachodniej Europie służby kontrolne są już mniej pobłażliwe. Brak wpisu może kosztować od 15 do 150 Euro (w zależności od państwa).

  1. Podsumowanie

Kierowca zawodowy musi wprowadzić w urządzeniu rejestrującym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. Jest to wymóg konieczny podyktowany przepisami prawa wspólnotowego. Państwa unijne mogą oprócz wpisu kraju wymagać także uszczegółowienia miejsca (regionów z oznaczeniami geograficznymi).

Posługiwanie się kodami z Internetu może przysporzyć niepotrzebnych problemów, dlatego warto aby załoga i menager transportu zapoznali się wcześniej z książką obsługi tachografu używanego w danym pojeździe.

Źródło: www.tslbiznes.pl, www.inelo.pl, www.ocrk.pl, www.jazdaprawna.pl