Kierowco wymieniłeś prawo jazdy kategorii D, D+E, C oraz C+E?

Nie wymieniłeś prawa jazdy – poniesiesz konsekwencje.

prawko

Do 10 września zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE wszyscy zawodowi kierowcy autobusów i ciężarówek powinni posiadać nowe prawo jazdy z wpisanym kodem 95. Jeśli tego nie zrobili muszą liczyć się z wysokimi karami podczas kontroli. Dotyczy to kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D, D+E, C oraz C+E.

95 to kod, który informuje do kiedy kierowca posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Unia Europejska wprowadziła nakaz wpisania kodu w prawo jazdy chcąc tym samym nałożyć nacisk na ważność badań psychologicznych i okresowych lekarskich kierowców, które wskazują, czy dana osoba może nadal prowadzić ciężarówkę. Często pracodawcy opieszale podchodzą do samych badań, jednak wraz z prowadzeniem kodu 95 zostali zobowiązani do dopilnowania, czy jego kierowca przeszedł obowiązkowe badania.

Do 10 września prawo jazdy powinni byli wymienić pracownicy najmłodsi stażem, czyli ci, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C między 01.01.2006 a 10.09.2009. Przypominamy, że pozostali kierowcy byli zobowiązani do wymiany prawo jazdy w terminie do:

  • Do 10 września 2012 roku, kierowcy z kategorią C, którzy prawo jazdy uzyskali przed 31.12.2000, kierowcy z kategorią D przed 31.12.2005
  • Do 10 września 2013 roku, kierowcy kategorią C. którzy prawo jazdy uzyskali między 01.01.2001 a 31.12.2005, kierowcy z kategorią D między 01.00.2006 do 10.09.2008

Zatem do dzisiaj już wszyscy zawodowi kierowcy są zobowiązani do posiadania prawa jazdy z wpisanym kodem 95.

Należy również pamiętać, że co pięć lat każdy kierowca zatrudniony w transporcie drogowym powinien odnawiać uprawnienia, czyli przejść ponownie szkolenie i zdać egzamin, przy czym dla kierowców po 60 roku życia okres między uaktualnieniem uprawnień wynosi 30 miesięcy.

Warto sprawdzić prawo jazdy swojego kierowcy, zwłaszcza tego świeżo zatrudnionego, gdyż w przypadku kontroli ITD kierujący pojazdem może zostać obciążony mandatem w wysokości 800 zł i brakiem zgody na kontynuację przewozu, a przedsiębiorca otrzyma karę tysiąca złotych.