Kontrola ITD – obowiązkowy oryginał świadectwa ADR?

adr-tirCzy świadectwo ADR jest obowiązkowe podczas kontroli ITD?

Inspektorzy ITD podczas kontroli zajmują się sprawdzeniem dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzeganiem warunków w nich określonych. Poza tym sprawdzają również stan techniczny pojazdów wykonujących transport drogowy, a także przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Dodatkowo inspekcja kontroluje również przestrzeganie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych, transportu odpadów oraz przewozów materiałów niebezpiecznych.

Zdarza się, że podczas kontroli ITD kierowca pokazuje inspektorom kopię świadectwa ADR. Taka sytuacja może mieć miejsce jednak tylko wtedy, gdy przewoźnik złożył oryginał do Transportowego Dozoru Technicznego, ponieważ stara się o przedłużenie ważności dokumentu. W każdym innym przypadku na firmę zostanie nałożona kara grzywny. Dlatego też, jeżeli nie przedłużasz ważności świadectwa ADR w TDT pamiętaj, by kierowca koniecznie był wyposażony w oryginały. Żadne inne wytłumaczenie nie pozwoli Ci uniknąć kary, jeżeli przewóz zostanie poddany kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.