W którym momencie następuje „wydanie towaru” w transporcie?

wydanie towaru-tirWydanie towaru w branży TSL

Niestety, ale pomimo tego, że pojęcie „wydania towaru” znajdziemy się w tekście Konwencji CMR wiele razy, to nie doszukamy się w niej definicji tego sformułowania.

Mówiąc o wydaniu towaru najczęściej mamy na myśli sytuację, kiedy to dwie strony wyrażają wolę do tego, by

– zaprzestać sprawowania pieczy nad ładunkiem (przewoźnik) lub, by

–  przejąć towar pod swoją pieczą (odbiorca).

Oczywistym jest jednak, że nie można byłoby nazwać wydaniem towaru sytuacji, kiedy to przewoźnik pozostawiłby ładunek na terenie bez jego wiedzy i zgody. Lecz z drugiej strony jest możliwe, że wydania towaru nastąpi wtedy jeszcze, gdy ładunek będzie znajdował się na ciężarówce: wystarczy, że przewoźnik umożliwi odbiorcy fizyczne rozporządzenie przesyłką (otwierając drzwi, czy zwijając plandekę).

Wydanie towaru ma miejsce tylko wtedy, gdy towar odbiera osoba rzeczywiście uprawniona do odbioru lub posiadająca upoważnienie lub pełnomocnictwo.

Pojęcie „wydania towaru” jest tak istotne, ponieważ w momencie, gdy odbiorca dostaje możliwość rozporządzania przesyłką, przewoźnik przestaje być za nią odpowiedzialny.