Czy muszę posiadać licencję, aby doczepić przyczepę do busa?

podpiecieTo ważne, by wiedzieć, że to czy należy posiadać licencję, aby  móc doczepić przyczepę do busa zależy od masy całkowitej pojazdu z przyczepą.

Jeżeli bus przeznaczony do przewozy rzeczy ma dopuszczalną masę całkowitą do 3,5t, to kierowcę obowiązuję posiadanie następujących dokumentów:

  • uprawnienie do kierowania pojazdem,
  • dopuszczenie pojazdu do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe),
  • zawarcie umowy ubezpieczenia OC właściciela pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Jeśli natomiast do busa doczepisz przyczepę, na skutek czego DMC pojazdu przekroczy 3,5t, musisz wtedy posiadać dokumenty, których posiadanie wynika z przepisów ustawy o transporcie:

  • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja lub
  • zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne,
  • dokument związany z przewożonym ładunkiem w zależności od charakteru realizowanego przewozu.

Co ważne, wtedy również obowiązuje Cię posiadanie tachografu oraz rejestrowanie okresów jazdy, przerw i odpoczynków na wykresówkach lub karcie kiero