Najniższy od lat wskaźnik możliwości przewozowych – raport

Informacje o rozwoju cen i możliwości przewozowych w transporcie – dane za drugi kwartał 2017 r.

  1. Największy spadek od lat
  2. Wzrosty cen transportu we wszystkich branżach
  3. Ceny oleju maleją, stawki transportowe rosną
  4. Trendy światowego handlu
  5. Podsumowanie

 

Od 2010 r. nie było tak niskiego wskaźnika możliwości przewozowych. W II kwartale br. spadł on aż o 41,7 %. Wskaźnik cen w transporcie wrósł jednocześnie  o 17,7 %, a wskaźnik cen oleju napędowego zmalał po czterech kwartałach wzrostu.

Jakie jeszcze zmiany zaszły w europejskim transporcie drogowym?

  1. Największy spadek od lat

Jak co kwartał w raporcie Transport Market Monitor (kwartalniku przygotowanym przez platformę logistyczną TRANSPOREON oraz globalnego lidera w dziedzinie usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych Capgemini Consulting) został przedstawiony rozwój europejskiego transportu drogowego. Analizy ostatnich trzech miesięcy dają jasny sygnał znacznego spadku możliwości przewozowych, przy jednoczesnym wzroście cen.

W badanym okresie wskaźnik możliwości przewozowych tj. średnia liczba ofert odpowiadająca zleceniom transportowym w danym czasie spadł wręcz drastycznie (o 41,7 % w porównaniu z ubiegłym kwartałem). Stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi ma niższe wartości we wszystkich miesiącach w porównaniu ze wskaźnikami z ubiegłego roku (jest to jednocześnie największy spadek jak i najniższy wskaźnik w ciągu ostatnich siedmiu lat). W porównaniu do ubiegłego roku wskaźnik ten zmalał o 25,2 %.

  1. Wzrosty cen transportu we wszystkich branżach

Wskaźnik cen zanotował wzrost o 17,7% w porównaniu do pierwszego kwartału. W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, wzrost ten osiągnął poziom 5,1% (jest to najwyższa wartość wskaźnika od II kwartału 2015 r.). Wskaźnik miał szczytową wartość w czerwcu (przekroczyła ona wskaźnik z czerwca 2016 r. o 8,3 %). Wskaźnik cen analitycy obliczają poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie.

Jeśli chodzi o różne branże, to dla wszystkich analizowanych sektorów wskaźniki cen wzrosły w II kwartale średnio o 16,3 % w porównaniu do I kwartału 2017 r. W branży materiałów budowlanych wskaźnik cen wzrósł o 13,4 %, w przemyśle drzewnym o 10,7 %, w branży papierniczej/drukarskiej wzrósł o 16,3 %. W porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku, wszystkie wskaźniki cen odnotowały wyższe wartości. Jeśli chodzi zaś o różnice cenowe, to w drugim kwartale ich poziom zmalał do 18 % (różnice rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu).

  1. Ceny oleju maleją, stawki transportowe rosną

Wskaźnik cen transportu zależny jest w głównej mierze od cen oleju napędowego (wzrost cen oleju przekłada się zazwyczaj na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty).

 W II kwartale 2017 r. wskaźnik cen oleju napędowego spadł o 6,2 %, przy jednoczesnym wzroście wskaźnika cen. Takie zjawisko obserwujemy pierwszy raz od II kwartału 2014 r. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej wskaźnik cen oleju napędowego jest teraz wyższy o 13,4 %.

  1. Trendy światowego handlu

W raporcie oprócz cen i możliwości przewozowych, przedstawione zostały także statystyki światowego handlu (ich wolumen znacząco wpływa bowiem na popyt na usługi transportowe i stosowne w branży ceny).

Analitycy oczekują spadku wolumenów handlowych w Europie o 3,1 % (z 2221 mld EUR w I kwartale do 2152 mld EUR w II kwartale). Jeśli tak się stanie, będzie to największy spadek od 2011 r. Jednocześnie w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r. oczekuje się wzrostu wolumenu o 3,9 % (europejski indeks przepływu handlu pozostanie na wysokim poziomie w porównaniu z ubiegłym rokiem).

  1. Podsumowanie

Transport Market Monitor to publikacja mająca na celu przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Analiza bazuje na wiedzy, metodologii i koncepcji pozyskanych w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Niniejszy raport jest trzydziestym drugim wydaniem raportu (każde publikowane co kwartał wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem).

Informacja za: Transport Market Monitor wydanie: 32 (sierpień 2017)