No co należy uważać przy zawieraniu zleceń transportowych

Nie pracuj za darmo, poproś o zlecenie

Zlecenie transportowe, jak każda umowa, jest wolą co najmniej dwóch stron na wykonanie usługi, w tym przypadku ( jak nazwa wskazuje ) usługi transportowej , na ustalonych wzajemnie warunkach.

zlecenie na transport

Nie bez kozery w nagłówku mojego tekstu napisałam co napisałam, ponieważ jak słyszę często różne opowieści mojej koleżanki – adwokatki to włos się na głowie jeży, co też nasi wspaniali transportowcy ( poproszę o szeroko rozumianą definicje słowa „transportowcy”) potrafią podać pod definicją  „ zlecenie transportowe ‘’  vel „spedycyjne”. Otóż często jest to „czat”  z komunikatora, e-maile, „ugadanie” się na telefon i tym podobne, w zależności od kreatywności . O zgrozo !

Oczywiście, prawo ( transportowe ) dopuszcza wykonanie pracy bez umowy, gdyż dokument cmr, czy lieferschein mogą być dowodem zawarcia jej ( Art. 47 ust. 3 ustawy Prawo Przewozowe oraz Art.4 konw. Cmr ), ale brak zlecenia transportowego może stać się powodem nie lada kłopotów przy wyegzekwowaniu zapłaty, czy kary umownej i często kończy się sprawą w sądzie, a postawa jednej czy drugiej  ze stron współpracujących zakrawa na szaleństwo.

Jednak jak mawiają może w tym szaleństwie jest metoda? Tylko po co? Po co ryzykować prace za darmo, czy utratę towaru obwarowaną wysokimi karami ?

Jak się zabezpieczyć i na co zwracać uwagę przy zawieraniu zleceń transportowych?

To bardzo ważny jednak często zaniedbywany aspekt pracy zarówno przewoźników jak i spedytorów.

Pamiętajmy :

  • Dla zawarcia zlecenia, czyli umowy wystarczające jest złożenie co najmniej dwóch zgodnych oświadczeń woli co do praw i obowiązków stron. W przypadku umowy przewozu oświadczenia woli stron, a więc nadawcy ( spedytora ) i przewoźnika obejmować będą zgodne oświadczenie woli co do przewiezienia przez przewoźnika określonego ładunku na zlecenie nadawcy , za określonym wynagrodzeniem. I z praktyki wiemy ,że takie postanowienia zawarte są w zleceniu transportowym ( czy spedycyjnym ) .
  • Owe oświadczenie woli – nasze zlecenie – może zostać spisane w jednym dokumencie podpisanym przez obie strony, lub też w dwóch dokumentach obejmujących oświadczenia woli obu stron , mogą zostać wyrażone ustnie, za pomocą faksu, e-maila, w drodze rozmowy na czacie i tak dalej i tak dalej ( jak wspomniałam wyżej w zależności od kreatywności , choć wiadomo ,że to w dużej mierze zależy od możliwości czy warunków , oczywistym jest ,że przewoźnik z Gdyni nie pojedzie do swojego zleceniodawcy, który ma firmę dajmy na to w Berlinie , po to aby spisać umowę ) .
  • Dokument ten – podpisany przez obie strony – powinien zawierać : nazwę ( zlecenie transportowe, spedycyjne, przewozu itp. ), datę jego sporządzenia ( wysłania ) , pełne nazwy stron zawierających umowę ( nazwy firm, imię nazwisko ) , rodzaj usługi , daty rozpoczęcia oraz zakończenia usługi i oczywiście wysokość kwoty za usługę. I tu uwaga – bo oprócz kwoty za przewóz , strony mają prawo podać również wysokości kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umowy , a często gęsto przewoźnicy nie czytają tych informacji , które znajdują się w tak zwanych szczegółowych warunkach zlecenia inaczej mówiąc pisanych małym druczkiem ! Są to np: koszt anulacji zlecenia , koszt podjazdu , kara za spóźnienie itp.
  • W zleceniu transportowym znajdziemy nie tylko tak zwane elementy przedmiotowo istotne dla umowy przewozu – jak wyżej  (czyli te postanowienia bez której umowa przewozu nie może istnieć) lecz również te, które doprecyzowują sposób wykonania umowy i o czym warto pamiętać, mogą określać inne równie ważne kwestie związane z wykonywaniem przewozu .Najczęściej kwestie związane z odpowiedzialnością przewoźnika, sposobem płatności ( nie zawsze i nie w każdym kraju wszystkie możliwości płatności są akceptowane np.: czeki, weksle; również kraje poza członkowskie posiadają inne przepisy niż unijne ) ,  wyborem sądu lub właściwego prawa. I chociaż pisane są jak już sygnalizowałam, małym druczkiem warto o nich pamiętać.
  • W zależności od sposobu w jaki została nawiązana współpraca pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą , zlecenie transportowe wcześniej wynegocjowanych warunków o określonej treści, musi zostać zaakceptowana przez obie strony , bądź to w sposób ustalony i akceptowalny miedzy partnerami  bądź to podpisem .

Jednym słowem, najczęściej dowodem zawarcia umowy i jej treści będzie właśnie zlecenie transportowe. A podpis najczęściej oznacza pełną akceptacje wszystkich warunków.