Nowatorski projekt Rewolucje TSL

Nowatorski projekt Rewolucje TSL

rewolucje

Rewolucje TSL to inicjatywa, której celem jest pomoc w usprawnieniu działania przewoźników w wybranych obszarach oraz promocja idei zrównoważonego rozwoju. Wybrani uczestnicy mogą liczyć na nieodpłatny audyt w swojej firmie. Pierwsza edycja projektu nosi nazwę „Koszty a przychody, czyli jak nie podciąć sobie skrzydeł” i jest skierowana do średniej wielkości polskich firm transportowych. Inicjatorem kampanii jest DKV Euro Service wraz z grupą ekspertów, firm i wydawnictw branżowych.

 

Cel programu

Aby firma transportowa mogła być konkurencyjna musi przede wszystkim korzystać z nowych technologii, czasami powinna inwestować, w innych obszarach musi ciąć koszty, a w niektórych przypadkach powinna przekazywać część zadań na zewnątrz. Jednakże zabiegi te nie zawsze wykorzystywane są łącznie i umiejętnie w celu rozwoju własnego biznesu. Coraz więcej firm z sektora TSL zadaje sobie więc pytanie: co i w jakim stopniu usprawnić w codziennej pracy, aby zwiększyć przychody? Odpowiedzi ma udzielić nowatorski projekt „Rewolucje TSL”, podczas którego wybrane firmy zostaną poddane bezpłatnemu audytowi . W jego ramach przedsiębiorstwa przewozowe będą mogły skorzystać z indywidualnie dobranych produktów i usług, które mają pomóc usprawnić ich działanie. Następnie na podstawie opisu przypadków eksperci pomogą ocenić skuteczność udzielonych porad i narzędzi.

Inicjatorzy programu zgodnie z mottem projektu chcą pokazać uczestnikom, gdzie warto ciąć koszty, a gdzie opłaca się inwestować, bądź też outsource’ować usługi. Fachowcy ocenią sytuację wyjściową firm, usprawnią obecne mechanizmy oraz pomogą wdrożyć nowe, a na koniec przedstawią efekty zmian w zestawieniu ze stanem początkowym.

 

Nabór do programu

Polskie firmy transportowe(zarejestrowane w Polsce i posiadające tutaj swoją siedzibę) mogą zgłaszać się do I edycji projektu poprzez internetową stronę www.rewolucjetsl.pl. Kandydaci znajdą tam specjalny formularz, który należy wypełnić i odesłać w celu zgłoszenia swojego udziału. Do udziału w programie zaproszeni są przewoźnicy, którzy świadczą na co dzień profesjonalne usługi transportowe oraz posiadają park samochodowy o wielkości minimum 15 pojazdów. Muszą także wykonywać regularne kursy na trasach międzynarodowych, na terenie Unii Europejskiej (w tym przez kraje Europy Zachodniej).

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają fachowe wsparcie oraz porady z zakresu doradztwa prawnego, finansowego, funkcjonowania kart paliwowych, opłat drogowych, ekologicznej jazdy, organizacji przewozów oraz technik sprzedaży.

Dwie firmy wyłonione w drodze selekcji mogą skorzystać z darmowego „przeglądu” oraz doradztwa w wybranych obszarach funkcjonowania. Udział w programie gwarantuje także dostęp do bezpłatnego udostępnienia przez organizatorów wybranych usług i produktów, z których uczestnicy programu będą mogli korzystać przez cały okres trwania audytu. Po zakończeniu audytu każda z firm otrzyma specjalny raport z podsumowaniem całości wykonanych prac. Dodatkowo przyznane zostaną także specjalne certyfikaty, potwierdzające podniesienie efektywności działania firmy.

Warunkiem udziału w „Rewolucjach TSL” jest zgoda uczestnika na upublicznienie wybranych danych z przebiegu projektu na potrzeby sporządzenia opisu przypadku oraz publikacji medialnych. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa 15 września 2014r. Wyboru firm do I edycji programu dokona Kapituła. Audyt firmy w poszczególnych obszarach trwać będzie dwa miesiące.

 

Korzyści dla firm

Korzyści dla uczestników programu to przede wszystkim prestiż oraz możliwość dokonania bezpłatnego audytu swojej firmy. Oprócz tego każda firma, która przystąpi do projektu ma szansę na zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku dzięki działaniom medialnym, zwrócenie uwagi swoich klientów i partnerów na dążenie do dalszego podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów, realną poprawę efektywności działania firmy w audytowanych obszarach, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, budowę dobrego wizerunku wybranego przedstawiciela firmy, odpowiedni dobór usług dostępnych na rynku w audytowanych obszarach oraz otrzymanie Certyfikatu jakości przyznawanego firmom, których parametry działania ulegną trwałej poprawie w wyniku zastosowania wskazówek udzielonych w trakcie programu.

 

Organizatorzy

Głównym organizatorem programu jest firma DKV Euro Service (najstarsza i największa organizacja serwisowa na europejskich drogach, międzynarodowy emitent kart paliwowo-serwisowych) w partnerstwie z grupą wydawniczą Media4Business. Firma zaprosiła także do współpracy doświadczonych partnerów z branży TSL, wśród których znajdują się przedstawiciele środowiska naukowego, wydawnictwa edukacyjne oraz firmy i eksperci wyspecjalizowani w usługach dla transportu. Audytu dokonają eksperci, którzy reprezentują firmy wchodzące w skład rady programowej: DKV Euro Service – usługi dla transportu, Eco Driving Academy PL- szkoła jazdy posiadająca akredytację IRU, Iuridica – kancelaria prawna, operator systemu Trans.eu, Sagan Consulting i QUEST Change Managers. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem objął prof. Zdzisław Kordel, kierownik katedry Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim. Współorganizatorami ze strony mediów są wydawcy magazynu Transport Manager, magazynu TSL Biznes, portal pracujwlogistyce.pl oraz portal e-transport.pl.

 

Podsumowanie

Inicjatywa „Rewolucje TSL” zgodnie z założeniem ma pomoc w usprawnieniu działania firm transportowych w wybranych obszarach, a następnie szerzyć dobre wzorce na bazie opisu poszczególnych przypadków. Kluczowym elementem projektu jest uproszczony audyt przeprowadzany w wybranych firmach biorących udział w projekcie, gdzie eksperci z udzielą darmowych porad, dotyczących zwiększenia efektywności pracy organizacji uczestniczącej.