Od teraz łatwiej stracić prawo jazdy

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w których przewidziano surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców. Główne zmiany obejmują utratę prawa jazdy na trzy miesiące po przekroczeniu dozwolonej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, utratę prawa jazdy na trzy miesiące za przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów, wysokie i nieuchronne kary finansowe za jazdę po alkoholu, obowiązkowy „alkolock” dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz możliwość dożywotniej utraty prawa jazdy za recydywę. Nowe przepisy mają być odzwierciedleniem przekonań Polaków dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekt nowelizacji był wspólnym przedsięwzięciem trzech resortów.

scales-36417_640

Surowsze kary dla piratów drogowych

Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 02 kwietnia 2015 roku Bronisław Komorowski przyjął propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym zostanie od razu zabrane na trzy miesiące prawo jazdy (konfiskaty będzie dokonywał kontrolujący policjant). Jeśli osoba, której w ten sposób zabrano prawo jazdy będzie mimo wszystko prowadzić pojazd, kara zostanie wydłużona jej do sześciu miesięcy. W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie zostaną dożywotnio cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem.

Również trzymiesięczna utrata prawa jazdy grozi kierowcy, który przewozi zbyt dużą liczbę osób w pojeździe (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym).

Zgodnie z propozycjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do kodeksu karnego wprowadzono także przestępstwo prowadzenia samochodu bez uprawnień po ich uprzednim cofnięciu przez sąd, za które grozi do 2 lat więzienia (do tej pory było to traktowane jako wykroczenie).

 

… i pijanych kierowców

Oprócz tego w nowelizacji znalazły się inne rozwiązania m.in. zakaz dożywotniego prowadzenia dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości mimo uprzedniego skazania za to samo przestępstwo (tzw. recydywa). Dla osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu przewidziano dotkliwe kary finansowe (5 tys. zł dla osób skazanych po raz pierwszy oraz min 10 tys. zł dla recydywistów). Również minimum 10 tys. zł kary grozi osobie, która spowodowała przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości. Ponadto osoby skazane za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości będą miały obowiązek zainstalowania w samochodzie na własny koszt blokady alkoholowej tzw. „alcolock”.

 

Brak przyzwolenia społecznego

Zmiana przepisów jest pośrednim wynikiem przekonań naszych rodaków w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Otóż w dniach od 10 do 13 grudnia 2014 roku na zlecenie MSW przeprowadzony został sondaż „Opinie Polaków na temat bezpieczeństwa wewnętrznego”. Badanie wykonano na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej w wieku 16 lat i więcej metodą wywiadów telefonicznych. W sondażu wzięły udział 1002 osoby. Projekt miał na celu poznanie opinii Polaków na temat Policji i jej działań, a także na temat zaostrzenia przepisów ruchów drogowego.

Polacy jednoznacznie potwierdzili, że nie ma przyzwolenia społecznego na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Prawie wszyscy respondenci (76%) byli za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. W sondażu prawie połowa badanych uznała, że kontrole trzeźwości kierowców są przeprowadzane za rzadko, jedynie 7% pytanych było zdania, że są one zbyt częste (mniej niż 1 na 10 pytanych).

Także poczucie bezpieczeństwa Polaków ma bezpośredni związek z przestrzeganiem ograniczeń prędkości na drogach. Dla dwóch trzecich respondentów obecność widocznych patroli policyjnych zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Badani nieco częściej opowiadali się za (53%), niż przeciw (44%) odbieraniu kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów. Zdania były natomiast podzielone w sprawie odbierania prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby osób; 49% badanych było za, 47% przeciw.

 

Podsumowując

Zmianę i ulepszenie przepisów zaczęto rozważać już na początku 2014 roku po tragicznym wypadku w Kamieniu Pomorskim (pijany kierowca śmiertelnie potrącił wówczas sześć osób a dwoje dzieci zostało rannych). Na kanwie tych wydarzeń podjęto prace nad nową ustawą, w którą wspólnie zaangażowały się resorty sprawiedliwości, infrastruktury i MSW oraz poszczególne partie rządzące. Także badanie opinii publicznej potwierdziło, że zmiany są konieczne i dobrze widziane przez społeczeństwo.

Dziś nowelizacja czeka już tylko na publikację. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Nowa ustawa ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz pomóc w walce z pijanymi kierowcami i piratami drogowymi. Czy tak rzeczywiście będzie, pokaże czas.