Ogólnoeuropejski pokładowy system powiadamiania o wypadkach

Publiczna i bezpłatna usługa telematyczna eCall

  1. Długoletnia procedura wdrożeniowa
  2. Inteligentne pojazdy
  3. Potencjalne korzyści
  4. Podsumowanie

Publiczna i bezpłatna usługa telematyczna eCall

Od końca marca 2018 r. w każdym nowym samochodzie osobowym i lekkim dostawczym do 3,5 ton sprzedawanym w UE będzie zainstalowane urządzenie pokładowe eCall. Ma ono umożliwić manualne lub automatyczne wezwanie pomocy w razie wypadku. Usługa powiadamiania o wypadkach obejmie standardowe połączenia telefoniczne oraz przekazywanie zdefiniowanego zbioru informacji pochodzących z systemów pokładowych pojazdu (dane te będą przetwarzane za pomocą systemów nawigacyjnych GPS). Komisja Europejska szacuje, że dzięki wdrożeniu systemu uda się uratować 2,5 tys. osób rocznie.

Na czym dokładnie będzie polegało działanie usługi telematycznej eCall i jakie korzyści przyniesie ona użytkownikom dróg?

  1. Długoletnia procedura wdrożeniowa

eCall to panaeuropejski system szybkiego powiadamiania o kolizjach i wypadkach drogowych. Pomysł jego stworzenia pojawił się już w latach 90-tych ubiegłego wieku. Oficjalnie zaprezentowano go na forum europejskim w 2001 r. Niestety od tamtego czasu jego uruchomienie było przesuwane w czasie wielokrotnie mimo tego, iż rozwinięcie systemu do 2009 r. było priorytetowym zdaniem Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy eBezpieczeństwo. Państwa członkowskie miały dobrowolnie wprowadzić system, jednak proces ten był bardzo powolny. KE postanowiła zatem podjąć działania ustawodawcze na rzecz obowiązkowego wprowadzenia eCall. Procedura prawodawcza została zatwierdzona przez Parlament Europejski ostatecznie w 2015 r. Ustalono, że usługa będzie działać we wszystkich państwach członkowskich od 31.03.2018 r. (oraz w innych krajach, które przystąpią do inicjatywy).

System eCall zostanie w pierwszej kolejności wprowadzony w nowo-rejestrowanych samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych (kategorie M1 oraz N1), dla których istnieje odpowiedni mechanizm aktywacji. W dalszej kolejności zostanie wdrożony on w pozostałych kategoriach pojazdów. Może to nastąpić po ok. trzech latach funkcjonowania, jeśli ocena systemu będzie zadowalająca.

  1. Inteligentne pojazdy

Zasada działania rozwiązania eCall jest bardzo prosta. Zamontowane w pojeździe czujniki będą w razie wypadku automatycznie aktywować system pokładowy (informacje będą przesyłane po aktywacji poduszek powietrznych). System połączy się natychmiast z najbliższymi służbami ratunkowymi (podstawę systemu będzie stanowił numer alarmowy 112). Możliwość nawiązania połączenia głosowego pozwoli ustalić operatorowi czy sytuacja wymaga konieczności wysłania na miejsce zdarzenia jednostek ratunkowych. W przypadku niegroźnych stłuczek i kolizji kierowca będzie mógł sam poinformować ośrodek ratownictwa, czy potrzebuje pomocy. Ale zgłoszenie telefoniczne uruchomi się także w sytuacji, gdy podróżujący nie będą mogli rozmawiać lub będą nieprzytomni. Dzięki temu operator będzie mógł usłyszeć co dzieje się w pojeździe i w miarę możliwości będzie mógł ustalić, które ze służb ratowniczych wysłać na miejsce wypadku by przyspieszyć reakcję.

System oprócz próby nawiązania połączenia telefonicznego z centrum operacyjnym będzie wysyłał także elektroniczny komunikat alarmowy, zawierający najważniejsze informacje dotyczące wypadku (godzina, lokalizacja, kierunek jazdy) oraz opis pojazdu. Dane te zostaną uzyskane dzięki łączności satelitarnej z systemu Gallileo oraz EGNOS. Operator zobaczy niezbędne współrzędne na mapie informacji geograficznej. Może okazać się to niezbędne właśnie w sytuacji, gdy kierowca, czy pasażerowie nie będą w stanie samodzielnie poinformować o zdarzeniu lub jego miejscu. Co ważne jednak nie będzie można śledzić pojazdów wyposażonych w eCall jeśli nie dojdzie do wypadku.

System eCall będzie mogła także uruchomić ręcznie osoba znajdująca się w pojeździe. Może być to bardzo przydatna funkcja nie tylko dla poszkodowanych, ale także dla świadków zdarzeń drogowych, którzy za pomocą jednego przycisku wezwą na miejsce pomoc. Zgłoszenia eCall aktywowane ręcznie będą odróżniane od zgłoszeń automatycznych.

  1. Potencjalne korzyści

Wprowadzenie w pojazdach platformy telematycznej eCall przyniesie wiele wymiernych korzyści. System został uznany bowiem za jeden z najbardziej skutecznych inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego. Dodatkowo może zostać on wdrożony przy niewielkim nakładzie finansowym i w krótkim okresie. Koszt urządzenia to ok 100 euro i będzie on wliczony w cenę nowego auta. Koszt ten powinien jednak jeszcze spaść wraz z wejściem do masowej produkcji.

Najważniejsze jest jednak to, że eCall ratuje życie przesyłając precyzyjne informacje na temat miejsca wypadku. Służby alarmowe są powiadamiane bezzwłocznie i wiedzą dokładnie, dokąd jechać. Dzięki temu czas przybycia pomocy zdecydowanie się skraca. Informacja trafia do służb nawet jeśli osoby poszkodowane nie będę zdolne do samodzielnego komunikowania.

Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że system może zmniejszyć śmiertelność wypadków drogowych o ok. 5-10%, o 15% ilość poważnych obrażeń i skrócić czas oczekiwania na pomoc służb o połowę. Szybsze przybycie służb na miejsce wypadku pozwoli także na szybsze usunięcie jego skutków i przywrócenie normalnego ruchu drogowego (o 20% mogą zmniejszyć się zatory komunikacyjne).

Dzięki temu rozwiązaniu znacząco obniżą się także koszty opieki zdrowotnej i inne koszty społeczne. Szacuje się, że zyski z tego tytułu osiągną 26 mld EUR rocznie.

  1. Podsumowanie

Technologie teleinformatyczne, które mogą ocalić życie ludzkie i zmniejszyć skutki obrażeń odniesionych w wyniku wypadków drogowych są bardzo potrzebne we współczesnym świecie. Wielu europejskich producentów samochodów już od dawna oferuje własne pokładowe systemy powiadamiania o wypadkach (znajdują one zastosowanie głównie w segmencie aut luksusowych). Usługa eCall ma być jednak zharmonizowana w całej Europie, niezawodna, interoperacyjna i ma działać nieprzerwanie (bez względu na markę pojazdu, kraj rejestracji, czy umiejscowienie).

Od początku II kwartału br. urządzenia tego systemu będą instalowane jako wyposażenie standardowe we wszystkich pojazdach uzyskujących nową homologację typu w Europie. Łączenie się samochodów ze służbami ratunkowymi przy użyciu sieci telefonii komórkowej będzie całkowicie bezpłatne.

Źródło: www.transport-expert.pl, www.40ton.net, www.eur-lex.europa.eu, www.moto.onet.pl, www.edroga.pl