Ostrzejsze przepisy drogowe- poprawa bezpieczeństwa?

Mniej wypadków, więcej bezpieczeństwa – wymierne efekty wprowadzenia ostrzejszych przepisów drogowych

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów (nowelizacja ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 17 maja br.) na polskich drogach jest zdecydowanie bezpieczniej. Po czterech miesiącach obowiązywania aktualnych regulacji prawnych wydarzyło się mniej wypadków niż w analogicznym okresie rok wcześniej, spadła też liczba ofiar śmiertelnych i rannych. Optymistyczne statystyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i policji potwierdzają, że wprowadzenie surowszych kar dla piratów drogowych i pijanych kierowców przyniosło spodziewany skutek.

nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy i jej wpływ na kierowców

Główne zmiany jakie zaszły niedawno w przepisach to natychmiastowa utrata prawa jazdy na trzy miesiące po przekroczeniu dozwolonej prędkości o min 50 km/h w obszarze zabudowanym (prawo jazdy jest odbierane bezpośrednio przez kontrolującego policjanta). Warto tu nadmienić, że jeśli osoba, której w ten sposób skonfiskowano prawo jazdy będzie nadal jeździć, kara zostanie wydłużona do sześciu miesięcy, a w przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie zostaną dożywotnio cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem.

Nowa ustawa jest szczególnie nieprzychylna pijanym kierowcom. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą bowiem wysokie kary (finansowe łącznie z zapłatą nawiązki na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz kara pozbawienia wolności na min 3 lata do nawet 15 lat), istnieje ponadto obowiązek instalowania w pojeździe specjalnej blokady alkoholowej „alkolock” dla osób skazanych za prowadzenie pod wpływem oraz możliwość dożywotniej utraty prawa jazdy dla recydywistów (uprzedniego skazanych za to samo przestępstwo).

Nowością jest także utrata prawa jazdy na trzy miesiące za przewożenie zbyt dużej liczby osób w pojeździe (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym). Także za jazdę bez uprawnień grozi do dwóch lat więzienia.

Oprócz powyższych poprawie bezpieczeństwa na drogach służy zwiększona ilość fotoradarów, urządzenia do odcinkowych pomiarów prędkości oraz urządzenia rejestrujące wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Wszystko to w krótkim czasie przynosi zamierzone rezultaty.

Zdecydowana poprawa

Jak podaje bowiem MSW w okresie od 18 maja 2015 r. do 17 września br. doszło do 11 843 wypadków. Było to o 1546 mniej niż w zeszłym roku. Spadła także o 232 liczba osób, które zginęły w wypadkach oraz liczba rannych o 1957. W badanym okresie zatrzymano 47 605 pijanych kierowców, podczas gdy rok wcześniej było ich 56 233 (wciąż jest to wynik bardzo niepokojący). Zatrzymano także 11 375 praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 w obszarze zabudowanym oraz 169 za przewożenie osób powyżej dopuszczalnej liczby.

Z podsumowania MSW i policji wynika, że na polskich drogach jest już bezpieczniej, a wszystko dzięki znowelizowanej ustawie, która okazała się skutecznym „straszakiem”. Od czasu jej ogłoszenia kierowcy jeżdżą zdecydowanie wolniej i ostrożniej.

Podsumowując

Polska od lat poprawia o kilka procent swoje statystyki, jednak nadal znajduje się w końcówce rankingu bezpieczeństwa na drogach europejskich. Wciąż jeździmy za szybko, dodatkowo niepokoi także fala nietrzeźwych kierowców i wzrost liczby wypadków z ich udziałem. W związku z tym konieczne było podjęcie określonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa kierowców i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jak widać zmiana aktów prawnych, a w nich surowsze kary za łamanie przepisów drogowych już wyszły Polakom na dobre. Miejmy nadzieję, że ilość tragedii na drogach będzie sukcesywnie malała.