Polska branża transportowa potrzebuje kierowców

Zapotrzebowanie na kierowców  zawodowych

Na rynku pracy w branży transportowej z roku na rok jest odczuwalny coraz większy deficyt kierowców. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tego zawodu i szeregu wymagań, które trzeba spełnić. Dla młodych ludzi praca ta wydaje się być ciężka i mało atrakcyjna. Z kolei doświadczeni truckersi z racji wieku prędzej czy później odchodzą na emeryturę i nie ma ich kto zastąpić.

kierowcy zapotrzebowanie

Rodzimi przewoźnicy, szukając wyjścia z tej patowej sytuacji, coraz częściej decydują się na zatrudnienie kierowców z zagranicy; głównie z krajów trzecich. Od teraz jednak ma się to zmienić, gdyż minister właściwy do spraw transportu uznał za zasadne uruchomienie procesu kształcenia w zawodzie Kierowca mechanik w ramach polskiego systemu oświaty. Szkoła zawodowa pozwoli osobom pasjonującym się transportem na zdobycie wiedzy praktycznej i merytorycznej otwierającej ścieżki kariery w polskich firmach transportowych a to z kolei umożliwi przewoźnikom uzupełnienie braków kadrowych.

Minusy wykonywania zawodu kierowcy ciężarówki

Polski sektor transportowy prężnie się rozwija i z tego też względu istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. Zawód kierowcy w transporcie drogowym nie cieszy się jednak już tak dużą popularnością jak jeszcze kilkanaście lat temu. Do głównych przyczyn można zaliczyć: wielogodzinną pracę za kierownicą połączoną z noclegami w kabinie, pracę w niestandardowych porach, rozłąkę z bliskimi, natłok wielu różnych obowiązków, pracę fizyczną towarzyszącą podnoszeniu i przenoszeniu ciężkich ładunków, ogromną odpowiedzialność, presję czasu, nagminne kontrole i stosunkowo niskie zarobki. Do tego wykonywanie tego zawodu wiąże się też z występowaniem wielu zagrożeń; kierowca narażony jest na zwiększone ryzyko wypadków drogowych i urazów z tym związanych (w tym śmiertelnych), może też stać się ofiarą napaści np. w czasie postoju.

Przyszłych adeptów zawodu najbardziej zniechęca jednak szereg wymogów formalnych, które kierowca musi spełnić; w tym odbycie odpowiednich szkoleń, stażu przygotowującego do samodzielnej pracy za kierownicą ,posiadanie właściwych zezwoleń i uprawnień do wykonywania zawodu (konieczność uzyskania tzw. kwalifikacji wstępnej) oraz posiadanie stosownych oświadczeń, orzeczeń lekarskich i badań psychologicznych. Na zdobycie wymaganych uprawnień potrzeba kilku miesięcy i dość dużej sumy pieniędzy (ok. 10 tys. PLN). Z tej perspektywy nie dziwi zatem fakt, że chętnych kandydatów jest coraz mniej, gdyż młodzi ludzie wchodzący dopiero na rynek pracy jeszcze nie zarabiają.

Zalety pracy w charakterze zawodowego kierowcy

Gros młodych ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z zalet jakie może nieść ze sobą ten zawód. I wcale nie chodzi tu wyłącznie o możliwość zwiedzania atrakcyjnych miejsc na całym świecie. Do niewątpliwych plusów tego zawodu należy pewna niezależność w trasie, elastyczne godziny pracy i szansa na użycie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że kierowca sam jest sobie „sterem, marynarzem i okrętem”.

Także kwestia spędzania większości czasu w pojeździe nie powinna już zniechęcać, gdyż obecnie nowoczesna kabina ciężarówki  jest odpowiednio wyposażona i przystosowana zarówno do komfortowej jazdy, jak i wypoczynku, a  obowiązujące przepisy (unijne i krajowe) chronią kierowców i dbają o ich bezpieczeństwo podczas godzin spędzanych za kółkiem.

Również jeśli chodzi o zarobki wcale nie musi być tak źle. Na stawki w tej branży duży wpływ ma renoma przedsiębiorstwa oraz doświadczenie i umiejętności kierowcy. Warto zatem inwestować w swój rozwój np. poprzez zdobycie uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych, które zapewnią lepiej płatne zlecenia. Dodatkowo w przypadku kierowców ciężarówek kursujących w transporcie międzynarodowym stawki naliczane są od każdego przejechanego kilometra, sporą część zarobków stanowią też diety i ryczałty za noclegi w samochodach; w niektórych firmach można zatem naprawdę sporo zarobić.

Praca w charakterze zawodowego kierowcy z pewnością nie jest podobna do pracy w korporacji, gdzie panuje swoisty „wyścig szczurów”. Jazda za kółkiem może być idealnym sposobem na życie dla osób, które nie lubią monotonii, chcą cieszyć się wolnością i niezależnością, lubią podejmować szybkie decyzje oraz oczywiście lubią długie podróże. Rynek pracy czeka na takie osoby z otwartymi rękoma.

Do szkół wraca kształcenie kierowców

Od kilku lat członkowie organizacji pracodawców Pracodawcy RP oraz stowarzyszeń branżowych i zawodowych (w tym głównie ZMPD) zabiegali o ponowne wprowadzenie do szkół zawodowych szkolenia w zawodzie kierowcy. Dopiero jednak teraz, ze względu na dynamiczny i ciągły rozwój branży transportowej, która generuje potrzebę ciągłego pozyskiwania dobrze przygotowanych pracowników świadczących pracę w zakresie wykonywania przewozu rzeczy, podjęto decyzję o wprowadzeniu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu Kierowca mechanik. W opinii ministra właściwego, celowe jest zastosowanie systemowego podejścia do przygotowania kadry posiadającej kompetencje zawodowe właściwe dla kierowcy mechanika. Kształcenie prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w formie stacjonarnej.

Kierowca mechanik to jeden z zawodów, który stwarza możliwość uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania przewozów drogowych, tym samym daje okazję do wykonywania odpowiedzialnej pracy w stale rozwijającym się sektorze przedsiębiorstw świadczących szeroko rozumiane usługi transportowe. Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających stosowne uprawnienia.

Podsumowując

Zawód kierowcy jest szczególny i nie każdy się do niego nadaje. Z drugiej jednak strony może on dawać wiele satysfakcji i przynieść wymierne korzyści finansowe. Obecnie istnieje ogromne zapotrzebowanie na odpowiednio przeszkoloną kadrę pracowniczą wobec dynamicznie rozwijającego się sektora transportowego. Niestety obserwowany jest deficytu grup, które mogłyby zasilić ten rynek pracy. W dużej mierze wynika on z braku odpowiedniego przygotowania oraz dużych nakładów finansowych, które trzeba zainwestować w szkolenia i zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu.

Od teraz młodym ludziom łatwiej będzie uzyskać kwalifikacje zawodowe, gdyż od przyszłego roku w szkołach ponadgimnazjalnych będzie można kształcić kierowców-mechaników. Obecnie trwają prace nad stworzeniem podstawy programowej dla przyszłych klas o tym profilu tak aby absolwent szkoły posiadał właściwą wiedzę oraz mógł korzystać z finansowania szkoleń i staży ze środków publicznych.