Przechowywanie, składowanie i konserwacja opon

Opony to jedne z najważniejszych elementów pojazdu i jednocześnie jedyne, które mają bezpośredni kontakt z nawierzchnią. Aby przedłużyć ich trwałość, zachować osiągi i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na drogach należy właściwie się z nimi obchodzić i odpowiednio przechowywać. Zwłaszcza jeśli chodzi o przechowywanie, składowanie i konserwację opon należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Reguły te mają zastosowanie zarówno w stosunku do opon samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Z racji tego, że już niebawem kierowcy zmienią opony z letnich na zimowe, powinni jak najszybciej poznać normy sezonowego przechowywania ogumienia. Nie wszyscy bowiem zdają sobie sprawę z tego, że zaniedbania w tym zakresie mogą mieć poważne konsekwencje (szczególnie te finansowe).

opony (2)

Z dala od czynników atmosferycznych i źródeł zagrożenia

Gro przewoźników oraz osób prywatnych korzysta z usług profesjonalnych serwisów oponiarskich i hurtowni opon, które zapewniają właściwe magazynowanie i ochronę opon przez cały rok. Jednak wielu z nas musi (lub chce) robić to samodzielnie.

Podstawowa zasada brzmi, że opony należy zawsze przechowywać w pomieszczeniach czystych, suchych, o umiarkowanej temperaturze (pomiędzy 10 a 20 st. C), przewiewnych, osłoniętych przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i złymi warunkami pogodowymi. Jest to ważne ze względu na to, że czynniki atmosferyczne powodują wysychanie i pękanie opony.

Opony należy także przechowywać z dala od wszelkich substancji chemicznych, rozpuszczalników lub substancji ropopochodnych (smary, paliwo itp.), które mogłyby uszkodzić strukturę gumy. Trzeba zwrócić również uwagę czy w pobliżu nie ma ostro zakończonych przedmiotów, gorących rur, grzejników, urządzeń generujących ozon (np. spawarki, silniki elektryczne, transformatory), powodujących iskrzenie czy wyładowania elektryczne a także otwartego ognia lub rozżarzonych elementów.

Odpowiednie przygotowanie

Opony do przechowywania należy odpowiednio przygotować. Warto zaznaczyć ich aktualne pozycje na osiach jeszcze przed zdjęciem. Po zdjęciu ogumienia należy umyć je letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego (najlepiej przy użyciu gąbki lub szczotki). Następnie trzeba wytrzeć je do sucha aby zapobiec korozji. Na koniec wskazane jest przejrzenie bieżnika i usunięcie z rowków kamieni i śmieci.

Przechowywanie krótko i długookresowe

Jeżeli zamierzamy przechowywać opony krótkookresowo można położyć je w stos (jedna na drugiej), jednak jego wysokość to max 1,2m. Po 4 tygodniach należy stos odwrócić. W przypadku gdy opony zamontowane są na kołach, należy je wcześniej napompować i przechowywać poziomo lub pionowo w jednym rzędzie na półce (max. po 4szt.).

Jeżeli zamierzamy przechowywać opony długookresowo, należy umieścić je na półkach, pionowo, co najmniej 10cm od podłoża. Raz w miesiącu zaleca się ich obracanie (rotację) aby uniknąć deformacji. W przypadku gdy opony zamontowane są na kołach, należy najpierw obniżyć w nich ciśnienie i przechowywać poziomo pojedynczo lub w stosie na półce lub stojaku; najlepiej do max. 4szt.

Uwaga!!! Bez względu na to, czy przechowujemy opony krótko, czy długoterminowo, nie jest zalecane kładzenie ciężkich przedmiotów na stosie opon.

Podsumowując

Na trwałość opon ma wpływ przede wszystkim eksploatacja pojazdu, jednak nie bez znaczenia jest także czas i sposób magazynowania. Jeżeli zależy nam na tym, aby na naszych „magazynowanych” oponach nie pojawiły się zmiany fizyko-chemiczne (zmiany starzeniowe, odkształcenia, czy też zmiany w strukturze), warto należycie je składować i konserwować. I nie może działać tu zasada byle jak i byle gdzie. Musi być to miejsce, które jest chronione przed bezpośrednim źródłem światła, złą pogodą i wilgotnością (nie wolno przechowywać opon na wolnym powietrzu), a także miejsce, w którym nie ma innych źródeł zagrożenia tj. z dala od wszelkich niebezpiecznych substancji, niebezpiecznych przedmiotów, otwartego ognia, czy urządzeń generujących ozon.

Jeżeli nie mamy możliwości lub czasu aby właściwie zadbać o przechowywanie opon, warto zlecić tę czynność serwisowi oponiarskiemu. Wówczas będziemy mieć pewność, że będą one magazynowane w odpowiednich warunkach. Cena w zależności od punktu oscyluje w granicach 50-100 PLN.