Przerwa w prowadzeniu pojazdu anuluje przerwę w pracy

truck12Jeżeli jesteś przedsiębiorcą osobiście wykonującym przewozy drogowe lub też kierowcą niezatrudnionym masz prawo do przerwy po 6 godzinach pracy. Jeśli wykorzystasz tę przerwę w prowadzeniu pojazdu, to nie obowiązuje Cię już przerwa w pracy.

Przerwa w pracy należy się kierowcy w wymiarze:

  • nie krótszym niż 30 minut, gdy pracuje do 9 godzin oraz
  • co najmniej 45 minut, gdy pracuje ponad 9 godzin.

Przerwę możesz podzielić na okresy krótsze, trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie 6-godzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 561/2006, po 4,5 godzinnym okresie jazdy przysługuje Ci przerwa trwająca co najmniej 45 minut, chyba że rozpoczniesz odpoczynek. Możesz ją zastąpić przerwą trwającą minimum 15 minut, po której nastąpi przerwa co najmniej 30 -minutowa.

UWAGA! Zgodnie z rozporządzeniem nr 561/2006 i umową AETR, kiedy wykorzystasz przerwy w prowadzeniu pojazdu przeznaczone na odpoczynek, nie przysługuje Ci przerwa po 6 godzinach pracy.