O ryczałtach i karach we Francji.

Na ostatniej konferencji Transport Manager, która odbyła się w Poznaniu 11 września rozmawiano przede wszystkim o problemach z jakimi borykają się polscy przewoźnicy.

ryczałt

Konferencje organizowane przez Transport Manager odbywają się niemal cyklicznie kilka razy w roku i są okazją do spotkań z przedstawicielami branży TSL. Warto w nich uczestniczyć, gdyż są one ogromnym źródłem wiedzy. Swoje prezentacje wygłaszają między innymi producenci sprzętu dla firm transportowych, firmy proponujące usługi outsourcingowe dla przewoźników, a także prawnicy zajmujący się na co dzień prawem transportowym.

Na ostatniej konferencji bardzo ciekawie został przedstawiony na przykład temat wdrażania systemów telematycznych. Przedstawiciel firmy Transics mówił o możliwościach jakie daje system przewoźnikowi, jeśli tylko jest on w pełni wykorzystywany. Interesującym dla uczestników konferencji była propozycja factoringu, tak rzadko jeszcze wykorzystywanego w Polsce sposobu finansowania działalności transportowej. Przedstawiciele spółki TimoCom mówili o funkcji trackingu dostępnej na ich platformie, dzięki której przedsiębiorca transportowy może budować przewagę konkurencyjną nad innymi przewoźnikami poprzez udostępnienie zleceniodawcy możliwości monitorowania położenia pojazdu przewożącego jego ładunek.

Najwięcej emocji wzbudziły prelekcje prawników, gdyż dotykały one istotnych problemów branży TSL. Mówiono o wyroku Sądu Najwyższego nakazującego wypłatę kierowcom ryczałtów za nocleg, o karach za spanie w kabinie na terenie Francji i Belgii, a także o kłopotach przy odliczania VATu w przypadku zakupu paliwa za pomocą kart flotowych w Polsce. Prawnicy wskazywali przepisy broniące przewoźników przed nieuczciwymi zleceniodawcami, którzy nakładają kary umowne bądź wymagają wypłaty odszkodowania – jak się okazywało często nie mając podstawy prawnej. Panel dyskusyjny odbywający się na zakończenie wszystkich prezentacji jednoznacznie wskazywał na bolączki branży transportowej.

Zmieniać umowy kierowców, czy nie zmieniać w zakresie wynagrodzeń i wypłaty ryczałtów?

Co zrobić kierowcami, którzy we Francji w ramach tygodniowego odpoczynku nie chcą spać w hotelu, lecz w kabinie.

Gdzie są granice kar umownych?

To jedne z najważniejszych poruszanych tematów.

Jeśli ktoś jeszcze nie uczestniczył w konferencji organizowanej przez Transport Manager z pewnością powinien skorzystać z tej propozycji spotkania. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, a kolejna odbędzie się już w październiku we Wrocławiu. Naprawdę warto tam być.