SMS w służbie branży TSL

Jak usługa SMS może pomóc  branży TSL

Komunikacja tekstowa SMS znacznie ułatwia pracę firmom z branży TSL. Dzięki niej można przesyłać na bieżąco wiele przydatnych i niezbędnych informacji. Powiadomienia w formie elektronicznej są bardzo popularne, gdyż podnoszą znacznie poziom obsługi klienta oraz organizację w firmie. Przede wszystkim zapewniają dwukierunkową komunikację z pracownikami oraz pozwalają budować dobre relacje z partnerami biznesowymi. Możliwości wykorzystania usług SMS w zastosowaniach transportowych są bardzo obszerne.

sms w tsl

Jakie jeszcze procesy można usprawnić dzięki krótkim wiadomościom tekstowym?

Powszechna forma komunikacji

SMS (Short Message Service) to usługa polegająca na przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej. Pierwszy SMS został wysłany w 1992 r. z Wielkiej Brytanii. Z czasem wiadomości tekstowe zaczęły cieszyć się coraz większą popularnością i stały się powszechną formą komunikacji.

Branża TSL chętnie wykorzystuje SMS-y. Na ten stan rzeczy wpływ ma wiele czynników. Przede wszystkim komunikacja w tym sektorze gospodarki to podstawa, a prosty SMS umożliwia częsty i łatwy kontakt zarówno z klientami, jak i pracownikami firmy. Ale popularność SMS-ów wynika również z tego, iż usługa ta ma relatywnie niski koszt w stosunku do konieczności wykonania połączenia, a wiadomości w krótkim czasie docierają do odbiorcy i najczęściej są odczytywane zaraz po dostarczeniu.

Korespondencja wewnętrzna z pracownikami

Wiadomości tekstowe używane są powszechnie do komunikacji wewnętrznej z centrami dystrybucji oraz korespondencji z kierowcami i kurierami. Szczególnie w przypadku kierowców, którzy przebywają cały czas w terenie, komunikacja z nimi jest utrudniona i najczęściej ograniczona tylko do telefonu komórkowego. SMS staje się w tej sytuacji najlepszym i najtańszym sposobem porozumiewania się.

Dzięki powiadomieniom SMS można w czasie rzeczywistym przesyłać informacje o aktualizacjach dostaw (zmiana terminu, lokalizacji, anulowanie, konieczność wykonania dodatkowego kurs itp.), ostrzegać o wypadkach, objazdach, korkach, itp., wysyłać dodatkowe informacje lub instrukcje dla kierowców będących w trasie oraz śledzić przesyłki. Za pomocą SMS-ów mogą być też wysyłane przypomnienia związane czasem pracy kierowców i zasugerowanie odpoczynku a także alerty dotyczące bezpieczeństwa ładunku, pojazdu i wiele innych. Dzięki komunikacji dwukierunkowej kierowcy mogą wysyłać statusy zwrotne z realizacji zlecenia, kontaktować się z centralą lub osobami wydelegowanymi do współpracy i informować ich o różnych nieprzewidzianych sytuacjach np. opóźnieniach, awariach samochodu itp.

Szybki przepływ informacji jest tym co cenią sobie najbardziej wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw. Dodatkowo wykorzystanie tego rodzaju rozwiązań umożliwia zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przewożonych towarów, podniesienie jakości usług oraz wspomaga procesy redukcji czasu podróży.

Marketing mobilny w relacjach biznesowych

Wiadomości SMS doskonale sprawdzają się także w nawiązywaniu i podtrzymywaniu jak najlepszych relacji z klientami oraz kontrahentami firmy (to tzw. marketing mobilny). Dzięki niemu można informować o wydarzeniach, promocjach czy konkursach – jako komunikacja jednokierunkowa. Ale oprócz tego SMS-y w relacjach biznesowych można wykorzystywać też do przekazywania ważnych komunikatów i to wielu klientom jednocześnie (np. informować o dostarczeniu zamówionych produktów, statusie realizacji zlecenia, opóźnieniach i zmianach trasy, a nawet przypominać o zbliżającym się terminie zapłaty lub zaległych płatnościach) – jako komunikacja dwukierunkowa.

Do tego celu najlepiej posłużyć się platformą do masowej wysyłki SMS. Usługa ta znacznie usprawnia komunikację oraz pozwala błyskawicznie reagować na uwagi i sugestie partnerów biznesowych. Plusem tej możliwość jest także personalizacja prowadzonych kampanii SMS-owych (klient otrzymuje wiadomość o indywidualnie dobranej treści) oraz automatyczne wysyłki komunikatów o z góry zaplanowanej porze. Narzędzie to ma szerokie spectrum możliwości i może myć zastosowane w różnych obszarach działalności firm. Zautomatyzowaną wysyłkę SMS-ów można także wykorzystać w komunikacji między pracownikami a biurem.

Podsumowując

Krótkie wiadomości tekstowe SMS charakteryzują się kilkoma unikalnymi cechami pozwalającymi na wykorzystanie ich do celów informacyjnych. SMS-y to znakomity środek komunikacji, który łączy w sobie prostotę przekazu i najpewniejszą formą kontaktu z odbiorcą. Usługa ta jest powszechnie wykorzystywana w branży TSL w celu zautomatyzowania procesów firmowych, zmniejszenia kosztów operacyjnych, poprawienia bezpieczeństwa czy budowania lepszych relacji z klientami. Dzięki SMS-om można skuteczniej i szybciej reagować na zgłoszenia, a tym samym zyskać przewagę nad konkurencją oraz przyspieszyć rozwój swojego biznesu.

Informacja za: www.4trucks.pl, www.truck-van.pl, www.soot.pl, www.smeskom.pl