Stanowisko Unii Europejskiej a problemy przewoźników

Unia Europejska

Chyba nigdy tak dużo nie mówiono w mediach o transporcie i sytuacji przewoźników na rynku międzynarodowym, jak obecnie. Politycy żywo zainteresowani tematem także rozmawiają o kondycji przedsiębiorstw transportowych w całej Europie, co ma miejsce przede wszystkim w organizacjach Unii Europejskiej.

Unijne władze w pierwszej kolejności zajmuje kwestia wykorzystywania kierowców z Europy Wschodniej, z czego korzystają najczęściej firmy transportowe chcące uniknąć wysokich kosztów utrzymania pracowników. Słychać głosy, że obecna komisarz do spraw transportu Violeta Bulc chce podjąć konkretne kroki w tej sprawie. Jest ona mianowicie przychylna pomysłowi o wprowadzeniu nakazu poosiadania przez firmy baz na tyle dużych, że zmieszczą one całą firmową flotę, co miałoby ukrócić proceder zakładania pseudofirm w biedniejszych krajach wschodniej Europy.

Ponadto Pani Komisarz mówi o tym, że należy zwiększyć współpracę miedzy służbami kontrolnymi z różnych państw wspólnotowych. Słychać również opinie, że Violeta Bulc będzie stała na stanowisku zaostrzenia zasad dotyczących kabotażu, a co więcej popiera pomysł wprowadzenia płacy minimalnej dla kierowców, która miałaby objąć wszystkie kraje Unii Europejskiej. Trwają dyskusje dotycząc jedynie ograniczenia biurokracji, która teraz jest bardzo uciążliwa w samych Niemczech.

Drugą kwestią dyskusyjną są 25,25 metrowe zestawy, tak zwane „megaciężarówki”. Rozmawiano o nich niedawno w Parlamencie Europejskim. Pytanie, czy pozwoli im się wyjechać na europejskie drogi jest nadal otwarte. Władzom unijnym bliżej jednak do obowiązującego przepisu, który mówi o tym, że mogą one poruszać się w ruchu międzynarodowym między krajami, które wyrażają na to zgodę w swoich przepisach.