Stawki ryczałtu na usługi transportowe

Decydując się na prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego zastanawiasz się jaką stawką podatku zostaniesz obarczony? Otóż osoby fizyczne świadczące usługi transportowe mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów. Przepisy dotyczące tej formy podatku reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, ze zm.). Istotną kwestią przy tej formie opodatkowania jest rodzaj pojazdu, jakim świadczone są usługi.

ryczałt stawki

Ryczałt w wysokości 5,5% od osiągniętego zysku obowiązuje przewoźników tylko w momencie, kiedy dokonali oni przewozu ładunku pojazdem ładowności powyżej 2 ton, stawka 8,5% ma zastosowanie w pozostałych przypadkach. Przy czym zaznaczyć trzeba, że określenie „tabor” nie odnosi się do posiadanej floty, ale do pojazdu stanowiącego całość, którym wykonana została konkretna usługa, na przykład ciągnika z naczepą. Należy zatem, zwrócić uwagę, jakim pojazdem wykonywany jest przewóz ładunków w odniesieniu do konkretnego zlecenia. Istotnym także pozostaje fakt, że ryczałtem nie mogą rozliczać się przedsiębiorstwa, które w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły limit przychodów powyżej 150 000 euro.

Jeśli przewoźnik posiada dużą flotę z pojazdami o różnej ładowności powinien skrupulatnie prowadzić ewidencję przychodów. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na podział na poszczególne stawki podatku oraz udokumentowanie, że pochodzą one ze świadczenia usług pojazdami objętymi niższą stawką. Należy pamiętać, że w przypadku nieprawidłowości w ewidencji podatnik zawsze zostanie obciążony wyższą stawką odprowadzanego podatku, w tym przypadku może to być 8,5% od całości wykonywanych usług.

 

Źródło: podatki.biz, pit.pl