Systemy czasu pracy kierowcy

LKW_1268_300x450Pracodawca zatrudniający kierowcę może wybrać jeden z następujących systemów czasu pracy:

  • PODSTAWOWY

Podstawowy system czasu pracy to taki, w którym kierowcy pracują w stałych godzinach, przykładowo od poniedziałku do piątku po 8  godzin dziennie.

  • RÓWNOWAŻNY

Równoważny system czasu pracy najlepiej sprawdza się w rozliczaniu czasu pracy kierowców. W przypadku systemu równoważnego kierowcy może zostać przedłużony czas pracy do 12 godzin. Jeśli czas pracy zostaje wydłużony, to należy to zrównoważyć oddając kierowcy wolne godziny lub wolne dni.

  • PRZERYWANY

System przerywany jest dobry dla kierowców, którzy wykonują przewozy regularne. Przerwa jednak nie może trwać dłużej niż 6 godzin, jeśli dobowy wymiar czasy nie przekracza 7 godzin. Oczywiście za czas przerwy kierowca ma prawo do wynagrodzenia (50%). Jeżeli połączymy system przerywany z systemem równoważnym, wtedy będzie to system MIESZANY.

  • ZADANIOWY

System ten polega na wyznaczeniu pracownikowi zadań, które powinien wykonać w ustalonym wymiarze czasu pracy. Nie ustala się natomiast rozkładu czasu pracy.