Czy zamiast świadectwa ATP wystarczy tabliczka?

Umowa ATP od dnia jej opublikowania w 1984 roku była zmieniana kilkukrotnie. Jednak zmiany nie zostały przetłumaczone na język polski. Ich zapisy możemy przeczytać w języku niemiecki, francuskim i rosyjskim. Musimy pamiętać, że choć nie znajdziemy zapisów zmian w naszym ojczystym języku, to są one wiążące również dla polskich organów. Obecnie obowiązek posiadania w pojeździe […]

Dalej