Kiedy należy sczytywać dane z tachografu?

Przewoźnicy  lub inne podmioty zajmujące się  przewozami drogowymi są zobowiązane pobierać dane z tachografu cyfrowego co najmniej raz na 90 dni, a z karty kierowcy co najmniej raz na 28 dni. UWAGA! Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to dane należy pobrać nawet wtedy, gdy nie upłynęło 90/28 dni.   Z TACHOGRAFU (za niepobranie grozi kara […]

Dalej