Czy to koniec wolnej konkurencji na europejskim rynku przewozów

Sytuacja na europejskim rynku przewozów od kilku miesięcy nie jest zbyt ciekawa. Specjaliści wręcz twierdzą, że kończy się czas wolnej konkurencji przy akceptacji niektórych państw starej Europy. Najlepszym tego przykładem jest niemiecka i francuska ustawa, narzucająca przewoźnikom z innych krajów wysokość płacy minimalnej dla kierowców. Przepisy te mogą wyeliminować wiele przedsiębiorstw przewozowych z branży. Czy […]

Dalej