Dyżur a czas pracy kierowcy

W jaki sposób rozliczać czas pracy kierowców biorąc pod uwagę pełniący przez nich dyżur. Czy dyżur ma wpływ na wynagrodzenie pracownika? Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców wyróżnia się dwa rodzaje dyżurów: Dyżur 100%, to czas pozostawiania poza ustalonymi godzinami pracy w gotowości do jej wykonania na terenie zakładu pracy bądź w innym miejscu, […]

Dalej