Ecodriving – korzyści wdrożenia tej techniki we flocie samochodowej

Coraz częściej w gronie transportowców mówi się o eco-drivingu, czyli ekologicznym i ekonomicznym sposobie prowadzenia samochodu. Szacuje się, że ekojazda generuje oszczędności w zużyciu paliwa rzędu nawet 25%, a do tego realnie zmniejsza negatywne oddziaływanie pojazdu na środowisko, a więc i na nasze zdrowie. Jakie są zatem zasady tej nowoczesnej techniki jazdy i czy świadomość […]

Dalej