Kiedy zarządzający transportem może uniknąć kary?

Jak manager transportu może uniknąć kary za naruszenie warunków transportu? Na zarządzającym transportem ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Jeżeli nienależycie wypełni on swoje obowiązki lub naruszy warunki przewozu drogowego (nawet nieumyślnie), grozi mu kara w wysokości 2.000zł. Bardzo duży wpływ na to, czy zarządzający transportem zostanie ukarany ma kierowca, a właściwe jego zeznania. Przykładowo: podczas kontroli […]

Dalej