Metody transportu drewna

Istnieje kilka metod transportu drogowego drewna. Do tych podstawowych zaliczamy: – Metodę całego drzewa – przewozi się ścięte drzewo z koroną, następnie okrzesuje się je i przerzyna na składnicy. Dzięki temu powstaje surowiec drzewny. – Metodę drzewa w częściach – po ścince drzewo dzielone jest na części, które są oddzielnie transportowane. – Metodę całej strzały […]

Dalej