Rząd popiera polskie firmy transportowe w sprawie niekorzystnych zmian w niemieckim prawie

Od kilku tygodni na arenie międzynarodowej „wrze” w sprawie wprowadzenia przez Niemców płacy minimalnej na terenie całego RFN. Sytuacja ta dotyka także przewoźników drogowych, wykonujących przewozy po terytorium Niemiec (zarówno kierowców ciężarówek, jak i autobusów). Jedną z najbardziej zainteresowanych jest strona polska, która po wprowadzeniu nowych przepisów może wiele stracić, gdyż rodzimi przewoźnicy większość pracy […]

Dalej