Doradca ADR – obowiązujące dokumenty i jego zadania

Chcesz zatrudnić doradcę ADR? Sprawdź jakie powinien mieć dokumenty i jakie są jego obowiązki. Jeśli zastanawiasz się nad przewozem towarów niebezpiecznych pamiętaj, że obowiązkiem każdego z uczestników tego rodzaju transportu jest wyznaczenie na koszt przewoźnika co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Nie ma sposoby na uniknięcie obecności w tego rodzaju transportu […]

Dalej