Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne

Czy takie zaświadczenie kierowca powinien wozić ze sobą w samochodzie? Art. 87 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku mówi wyraźnie, że: „Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w […]

Dalej