Stanowisko Unii Europejskiej a problemy przewoźników

Chyba nigdy tak dużo nie mówiono w mediach o transporcie i sytuacji przewoźników na rynku międzynarodowym, jak obecnie. Politycy żywo zainteresowani tematem także rozmawiają o kondycji przedsiębiorstw transportowych w całej Europie, co ma miejsce przede wszystkim w organizacjach Unii Europejskiej. Unijne władze w pierwszej kolejności zajmuje kwestia wykorzystywania kierowców z Europy Wschodniej, z czego korzystają […]

Dalej