Kiedy należy wprowadzić regulamin pracy?

Regulamin pracy oraz wynagradzania należy wprowadzić i stosować wtedy, gdy w firmie zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników. Jeżeli nie zatrudniasz 20 pracowników, a uznasz to za dobre dla przedsiębiorstwa, regulaminy możesz wprowadzić. Osobno dla pracy i dla wynagradzania. Będą to więc dwa osobne dokumenty. Po wprowadzeniu regulaminów, ich treści wejdą do treści umowy o […]

Dalej