Wszyscy się cieszą, nawet firmy spedycyjne!

„Cieszą się Polacy, cieszy Ukraina”, cieszą się zapewne również firmy spedycyjne. Dlaczego akurat firmy spedycyjne? Nie wiem, ale skoro cieszą się Polacy i Ukraina też się cieszy, jak śpiewa zespół Jarzębina (rym niezamierzony), to firmy spedycyjne muszą także się cieszyć. Tzn. nie, że muszą, bo ktoś im każe. Tylko, zgodnie z Jarzębinową logiką, jak i […]

Dalej