Transport ciężarowy nie jest transportem ciężarowym

Pozornie wiadomo, czym jest transport ciężarowy. Autorzy genialnej ustawy o drogach publicznych  nieco w ostatnim czasie rozmyli granice pojmowania tego pojęcia. Zgodnie z dokumentem transport ciężarowy to nie transport ciężarowy, a ściślej: to, co nie jest transportem ciężarowym, również jawi się jako transport ciężarowy. Od lipca transport ciężarowy to – poza tradycyjnie pojmowanym transportem ciężarowym […]

Dalej