W którym momencie następuje „wydanie towaru” w transporcie?

Wydanie towaru w branży TSL Niestety, ale pomimo tego, że pojęcie „wydania towaru” znajdziemy się w tekście Konwencji CMR wiele razy, to nie doszukamy się w niej definicji tego sformułowania. Mówiąc o wydaniu towaru najczęściej mamy na myśli sytuację, kiedy to dwie strony wyrażają wolę do tego, by – zaprzestać sprawowania pieczy nad ładunkiem (przewoźnik) […]

Dalej